Pierwszą tak zwaną średnią kwartalną stopę, która będzie decydować o wielkości dopłaty, Bank Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą programu, poda w sobotę 1 lipca. Ale zgodnie z ustawą wprowadzającą program, będzie ona uzależniona od opublikowanego w piątek 30 czerwca wskaźnika WIRON.

Stawka WIRON

Spółka GPW Benchmark, która jest odpowiedzialna za obliczanie WIRON-u, podała, że stawka wynosi 5,946 proc. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, należy ją pomnożyć przez współczynnik 1,2. Daje to pierwszą średnią kwartalną stopę na poziomie 7,14 proc. Żeby obliczyć wielkość dopłat, należy odjąć od niego dwa punkty procentowe. Współczynnik, który będzie służył wyliczeniu dopłat dla pierwszych klientów, wyniesie zatem 5,14 proc.

Jak przełoży się to na dopłaty do kredytów?

Weźmy 25-letnią hipotekę w wysokości 500 tys. zł z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. Rata kapitałowa będzie wynosiła 1666,67 zł, natomiast rata odsetkowa bez dopłaty wynosiłaby 3333,33 zł. Dopłata do pierwszej raty będzie wynosiła 2139,67 zł. W efekcie cała rata z dopłatą wyniesie w naszym przykładzie 2860,33 zł. Bez dopłaty byłoby to równo 5000 zł.
Zgodnie z zasadami programu, kredyty muszą być spłacane według rat malejących (dotychczas obowiązywał w Polsce standard rat równych). Oznacza to, że klient co miesiąc oddaje taką samą część kapitału kredytu, natomiast zmniejszanie się rat zawdzięcza temu, że z każdą spłatą coraz mniejszy jest kapitał, który podlega oprocentowaniu. W naszym przykładzie po pięciu latach rata z dopłatą zmniejszy się do 2625,58 zł. Bez dopłaty wynosiłaby 4344,44 zł.

WIRON jest podstawą do kalkulacji średniej kwartalnej stopy procentowej tylko raz. Będzie ona ogłaszana co trzy miesiące, ale kolejne stawki będą kalkulowane inaczej: będą zależały od przeciętnego oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielanych przez banki biorące udział w programie “Bezpieczny kredyt”.

Banki będą przekazywały dane do BGK

Banki będą przekazywały dane na temat oprocentowania swoich kredytów do BGK, a ten będzie obliczał średnią kwartalną stopę procentową. Średnia wyliczana na podstawie informacji z banków będzie pomniejszana o 1/10. Wyjaśnijmy to na przykładzie: w kwietniu bieżącego roku (to ostatnie dostępne dane) przeciętne oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowych, w których obowiązywała stała stopa powyżej 1 roku, wynosiło 8,3 proc. To oznacza, że średnia kwartalna stopa procentowa na potrzeby obliczania dopłat do kredytów wynosiłaby 7,47 proc. Współczynnik dla dopłat jest pomniejszany jeszcze o dwa punkty procentowe. Daje to stawkę na poziomie 5,47 proc. – jak widać, nieco wyższą niż obowiązująca dla pierwszej tury nowych kredytów.

Pierwsza średnia ważona stopa procentowa będzie obowiązywać umowa zawieranych w III kwartale tego roku. Będzie obowiązywać przez 5 lat. Kredyty będą mieć stałe oprocentowanie jeszcze przez kolejnych 5 lat, ale będzie ono zależało od średniej kwartalnej stopy procentowej, jaką BGK ogłosi za 60 miesięcy.

ikona lupy />
Bezpieczny kredyt 2 proc - warunki przy różnych poziomach oprocentowania / Dziennik Gazeta Prawna