Senat zgłosił poprawki do ustawy o kredycie hipotecznym, która eliminuje pobieranie przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, gdy wniosek o wpis był zasadny.

Za ustawą o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wraz z poprawkami, głosowało 100 senatorów.

Senatorowie wprowadzili do regulacji poprawki poszerzające katalog osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania. Zmiany zakładają, że również osoby, które ponoszą koszty związane z zawarciem umowy kredytowej i oczekujące na wpis hipoteki do księgi wieczystej, mogą być beneficjentami wprowadzonego rozwiązania.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, celem regulacji jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

Według projektodawców, w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że po wejściu w życie nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski