Którą lokatę wybrać - dla nowych środków czy „standardową”? Która z nich da lepszy zysk? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ostatnim w 2014 r. rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim rankingiem lokat terminowych w 2014 r. Jest to jednocześnie pierwszy ranking przygotowany wg nowych zasad. Co w nim zmieniliśmy? Dotychczas wszystkie lokaty – „standardowe”, dla nowych klientów czy na nowe środki – przedstawialiśmy w jednym zestawieniu. Stosowaliśmy podział jedynie wg okresów umownych. Począwszy od grudnia 2014 r. będziemy także stosować podział na lokaty dla nowych klientów i na nowe środki oraz na lokaty „standardowe”, które może założyć każdy – niezależnie od swoich relacji z danym bankiem. Zmieniliśmy też liczbę banków porównywanych w zestawieniu – teraz dla każdego z okresów umownych pokazujemy 3 lokaty (jeśli oczywiście dla porównywanej kategorii i okresu umownego będzie dostępnych tyle ofert). Nie zmieniła się wysokość porównywanych przez nas lokat – 5 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - grudzień 2014 (oferta na nowe środki i dla nowych klientów)
Poz. Bank/nazwa produktu Wniosek online Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1 BIZ Bank/Bank SMART SMART Lokata na powitanie (NK) Szczegóły lokaty 4,40% 15,13 zł 1000 zł nie
2 BNP Paribas Bank Polska Prosta Lokata (NS) Szczegóły lokaty 2,50% 8,60 zł 1000 zł nie
3 miesiące
1 Idea Bank Lokata HAPPY (NK) Sprawdź lokatę 5,00% 49,93 zł 1000 zł nie
2 BIZ Bank/Bank SMART SMART Lokata na powitanie (NK) Szczegóły lokaty 4,00% 39,95 zł 1000 zł nie
BGŻOptima Lokata Bezkarna (nowi klienci) Sprawdź lokatę 4,00% 39,95 zł 1000 zł tak
BNP Paribas Bank Polska Lokata Dobrze Procentująca (NS) Szczegóły lokaty 4,00% 39,95 zł 1000 zł tak
Getin Bank Twoja Lokata III (NS) Spraw dź lokatę  4,00% 39,95 zł 500 zł tak
3 neoBANK onLINE energoLOKATA 3M PLUS (NK) Szczegóły lokaty 3,90% 38,97 zł 1000 zł nie
6 miesięcy
1 Meritum Bank Lokata Extra (NS) Sprawdź lokatę 3,40% 73,71 zł 1000 zł nie
2 BOŚ Bank EKOlokata Zielona (NS) Szczegóły lokaty 3,20% 64,62 zł 1000 zł nie
3 mBank Lokata na nowe środki (NS) Sprawdź lokatę 2,65% 53,52 zł 1000 zł tak
Stan na 11 grudnia 2014 r. NK - oferta dla nowych klientów NS - oferta dla nowych środków Źródło: TotalMoney.pl

W przypadku lokat 1-miesięcznych pierwsze miejsce przypadło SMART Lokacie na powitanie, którą mogą założyć nowi klienci BIZ Banku i Banku SMART. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 4,4% w skali roku. Po miesiącu przekłada się ono na odsetki w kwocie 15,13 zł. Miejsce drugie przypadło Prostej Lokacie BNP Paribas Banku Polska. Depozyt ten, którego oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku, po upływie okresu umownego przyniesie swojemu posiadaczowi 8,60 zł odsetek.

Tak jak w październiku pierwszą pozycję w zestawieniu lokat trzymiesięcznych utrzymała Lokata HAPPY Idea Banku. Jej oprocentowanie wynosi 5% w skali roku, a kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 49,93 zł. Na miejscu drugim znalazły się aż cztery lokaty: SMART Lokata na powitanie BIZ Banku/Banku SMART, Lokata Bezkarna BGŻOptima, Lokata Dobrze Procentująca BNP Paribas Banku Polska oraz Twoja Lokata III Getin Banku. Oprocentowanie tych lokat wynosi 4% w skali roku. Po trzech miesiącach wpłaconych na nie 5 000 zł dopisanych zostanie 39,95 zł odsetek.

W zestawieniu lokat sześciomiesięcznych pierwszą pozycję zajmuje Lokata Extra Meritum Banku oprocentowana na 3,4% w skali roku. Dzięki tej stopie procentowej, po upływie sześciomiesięcznego okresu umownego, klient otrzyma odsetki w kwocie 73,71 zł. Lokata Extra jest ofertą nową – do oferty Meritum Banku została wprowadzona 10 grudnia. Drugie miejsce zajęła EKOlokata Zielona BOŚ Banku (3,2% w skali roku; 64,62 zł odsetek). Miejsce trzecie zajęła Lokata na nowe środki mBanku. Jej oprocentowanie wynosi 2,65% w skali roku. Po sześciu miesiącach jej posiadacz powiększy swój stan posiadania o odsetki w kwocie 53,52 zł.

Wśród lokat 12-miesięcznych nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - grudzień 2014 (oferta standardowa)
Poz. Bank/nazwa produktu Wniosek online Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1 BOŚ Bank EKOlokata bez Kantów Szczegóły lokaty 3,50% 12,04 zł 1000 zł tak
2 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
3 BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca Szczegóły lokaty 2,20% 7,57 zł 1000 zł nie
3 miesiące
1 BIZ Bank BIZ Lokata PRO Szczegóły lokaty 3,10% 30,96 zł 1000 zł tak
2 BIZ Bank BIZ Lokata Spinająca Szczegóły lokaty 3,00% 29,96 zł 1000 zł nie
neoBANK onLINE neoLOKATA 3M Szczegóły lokaty 3,00% 29,96 zł 500 zł nie
3 Idea Bank Lokata Stabilna Sprawdź lokatę 2,90% 28,96 zł 1000 zł nie
6 miesięcy
1 SK bank eLokata24 Szczegóły lokaty 3,30% 66,64 zł 3000 zł nie
BIZ Bank BIZ Lokata PRO Szczegóły lokaty 3,30% 66,64 zł 1000 zł tak
2 BIZ Bank BIZ Lokata Spinająca Szczegóły lokaty 3,20% 64,62 zł 1000 zł nie
3 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Sprawdź lokatę 3,00% 60,58 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Sprawdź lokatę 3,00% 60,58 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Sprawdź lokatę 3,00% 60,58 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Sprawdź lokatę 3,00% 60,58 zł 1000 zł nie
neoBANK onLINE neoLOKATA 6M Szczegóły lokaty 3,10% 62,26 zł 1000 zł nie
12 miesięcy
1 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Sprawdź lokatę 3,10% 129,60 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Sprawdź lokatę 3,10% 129,60 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Sprawdź lokatę 3,10% 129,60 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Sprawdź lokatę 3,10% 129,60 zł 1000 zł nie
2 BIZ Bank Lokata WIBOR Szczegóły lokaty 3,06% 123,93 zł 1000 zł nie
3 Idea Bank Lokata Stabilna Sprawdź lokatę 3,00% 121,50 zł 1000 zł tak
Toyota Bank Depozyt Plus Szczegóły lokaty 3,00% 121,50 zł 5000 zł tak
Stan na 11 grudnia 2014 r. Źródło: TotalMoney.pl

Miejsce pierwsze zestawienia standardowych lokat jednomiesięcznych przypadło EKOlokacie bez Kantów BOŚ Banku. Oprocentowanie środków wpłaconych na tę lokatę wynosi 3,5% w skali roku, co po upływie miesięcznego okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 12,04 zł. Na pozycji drugiej znalazły się cztery lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Ich oprocentowanie wynosi 2,4% w skali roku, a odsetki dopisane do wpłaconego kapitału – 8,25 zł. Trzecie miejsce zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Oprocentowana ona jest w wysokości 2,2% w skali roku a po miesiącu jej posiadacz zyska 7,57 zł odsetek.

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat zakładanych na trzy miesiące zajęła Lokata BIZ Pro BIZ Banku. Jej oprocentowanie to 3,1% w skali roku, a kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego kapitału wynosi 30,96 zł. Na miejscu drugim znalazły się Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku oraz neoLOKATA 3M neoBANKU onLINE. Oprocentowanie tych lokat wynosi 3% w skali roku. Przekłada się to na 29,96 zł odsetek. Czołówkę zestawienia lokat trzymiesięcznych zamyka Lokata Stabilna Idea Banku. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 2,9% w skali roku. Po trzech miesiącach bank do 5 000 zł wpłaconych na tę lokatę dopisze 28,96 zł odsetek.

Pierwsze miejsce w zestawieniu standardowych lokat sześciomiesięcznych zajmują: eLokata24 SK banku oraz BIZ Lokata PRO BIZ Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3,3% w skali roku, a odsetki jakie po pół roku otrzyma posiadacz obu lokat to 66,64 zł. Miejsce drugie zajęła jeszcze jedna lokata BIZ Banku: BIZ Lokata Spinająca. Jej oprocentowanie wynosi 3,2% w skali roku. Po upływie sześciomiesięcznego okresu umownego posiadacz tej lokaty zarobi 64,62 zł. Na pozycji trzeciej, z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali roku, znalazły się cztery lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Po upływie półrocznego okresu umownego dadzą one zysk wynoszący 60,58 zł.

Zestawienie lokat rocznych otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,1% w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,55 zł). Złotymi medalistami zostały cztery lokaty Meritum Banku (Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych). Miejsce drugie przypadło Lokacie WIBOR BIZ Banku. Jej oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M i wynosi 3,06% w skali roku. Wysokość odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 123,93 zł. Pozycję trzecią zajął Depozyt Plus Toyota Banku, któremu na najniższym stopniu podium towarzyszy Lokata Stabilna Idea Banku. Oprocentowanie tych lokat to 3% w skali roku, a po roku do wpłaconych na nie 5 000 zł bank dopisze 121,50 zł odsetek.

Powyższe zestawienie pokazuje, że na lepsze warunki deponowania oszczędności mogą liczyć nowi klienci banków lub osoby powierzające bankowi nowe środki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że lokaty te są zazwyczaj ograniczone kwotowo (np. do 10 000 zł), można założyć tylko jedną lokatę na warunkach preferencyjnych, a odnowić je można na warunkach dla lokaty „standardowej”, której oprocentowanie jest odpowiednio niższe… Trzeba też zauważyć, że żaden banki nie oferują lokat dla nowych klientów i nowych środków na okres 12 miesięcy. Lokaty standardowe jednak, mimo że nieco niżej oprocentowane, także dają możliwość atrakcyjnego zarobku, zwłaszcza że można je zakładać na wyższe kwoty.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta

Jakie lokaty zapewnią największy zysk w nowym roku? O tym przekonamy się w pierwszym w 2015 r. rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl. Już dziś zapraszamy do zapoznania się z nim.