Komisja Nadzoru Finansowego złożyła wniosek o upadłość SKOK Wołomin. Dokument trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawskiej Pragi Północ.

Przedstawiciel KNF Maciej Krzysztoszek, w rozmowie z IAR, potwierdza, że nadzór finansowy skierował do sądu wniosek o upadłość kasy. Taka decyzja zapadła po spotkaniu komisji z przedstawicielami Kasy Krajowej SKOK. Według rozmówcy IAR stwierdzili oni, że nie widzą możliwości finansowego wsparcia tego podmiotu.

Maciej Krzysztoszek dodaje, że dzisiejsza decyzja Komisji Nadzoru Finansowego umożliwia Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rozpoczęcie procedury wypłaty oszczędności zgromadzonych przez klientów SKOK Wołomin.

Od dziś BFG ma 20 dni roboczych na wypłatę tych środków. Instytucja w najbliższych dniach wskaże od kiedy i gdzie będzie można zgłaszać się po oszczędności zgromadzone w SKOK Wołomin. Klienci otrzymają swoje pieniądze do równowartości 100 tysięcy euro.

Wczoraj nadzór finansowy, na wniosek zarządcy komisarycznego, zawiesił działalność kasy, ponieważ stała się ona niewypłacalna.