Związek Banków Polskich obawia się, że przygotowywane zmiany w prawie upadłościowym doprowadzą do zaniku kredytowania przedsięwzięć przedsiębiorców. Winą obarcza przepisy projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, którego pierwsze czytanie odbędzie się w przyszłym tygodniu w Sejmie.

Bankowcy zarzucają, że projektowane przepisy ograniczą możliwość wypowiadania umów kredytowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W ten sposób postawią przedsiębiorcom bariery w dostępie do kredytu oraz uniemożliwią im restrukturyzowanie zadłużeń na drodze pozasądowej. Zdaniem ZBP taka regulacja może zniweczyć dorobek pozasądowych procesów restrukturyzacyjnych.

Uwag tych nie podzielają jednak autorzy projektu. Ich zdaniem nie ma takiego ryzyka, bo projektowane przepisy nie zabraniają wypowiadania wszystkich umów kredytowych w czasie prowadzonej restrukturyzacji. Co więcej, już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zezwalają na wypowiedzenie umowy niewykonanej przez dłużnika. Ich zdaniem banki nadal będą mogły negocjować nowy sposób spłacania zaciągniętego kredytu, bardziej dogodny dla borykającego się z trudnościami finansowymi klienta, aby wypracować sposób, który umożliwi spłatę zadłużenia.