Propozycje, które KE przyjęła w piątek dotyczą m.in. wyceny aktywów i pasywów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w tym tzw. środków na długoterminowe gwarancje. Nowe przepisy mają też określać, jak ustawić poziom kapitału i różne klasy aktywów, w które może inwestować ubezpieczyciel.

KE przekonuje, że dzięki ułatwieniom w regulacjach łatwiejsze życie mają mieć zwłaszcza mali ubezpieczyciele.

Solvency II uważana jest za najważniejszą zmianę na europejskim rynku ubezpieczeniowym od lat. Jej celem jest zabezpieczenie zasobów kapitałowych przez firmy ubezpieczeniowe tak, by ich klienci nawet przy masowym kataklizmie mogli liczyć na odszkodowania.

Druga część przepisów, które zaproponowała w piątek KE, dotyczy rozporządzenia o wymogach kapitałowych dla banków.

Zgodnie z propozycją Komisji banki powinny mieć wystarczająco wysokiej jakości płynne aktywa, aby pokryć różnice między oczekiwanymi wpływami i odpływami kapitału w okresie przekraczającym 30-dniowy stress test.

Nowe przepisy mają też wspierać wysokiej jakości sekurytyzację. To właśnie nieprzejrzystość instrumentów sekurytyzacyjnych, w których instytucje finansowe łączyły tzw. złe i dobre aktywa, przyczyniła się do wybuchu kryzysu światowego w 2008 roku.

KE przekonuje, że sekurytyzacja może jednak być ważnym instrumentem dla finansowania gospodarki. Dzięki niej banki i inne instytucje finansowe mogą refinansować kredyty, czy aktywa poprzez łączenie ich i przekształcanie w papiery wartościowe. Te z kolei mogą zabezpieczać szybki dostęp do gotówki oraz być atrakcyjne dla inwestorów.

W przyjętych w piątek propozycjach wskazano na kryteria, jakie muszą spełniać instrumenty sekurytyzacyjne, aby banki i firmy ubezpieczeniowe mogły nimi zapewniać swoją płynność.