W sektorze trwają prace nad propozycją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą zawierania przez banki ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w walucie obcej. Klienci ci otrzymają ankiety, które następnie będą analizowane przez poszczególne banki celem przejścia do fazy pilotażu, poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Prace nad tą propozycją trwają. To jest jedno z największych ewentualnych przedsięwzięć o charakterze finansowym, ale także prawnym, wielkim wyzwaniem, jeśli chodzi o obciążenia i zapewnienie stabilności, więc prace muszą być poprowadzone dokładnie. One będą miały swoją fazę rozmów, pewnego komunikowania się z klientami poprzez specjalne ankiety" - powiedział Pietraszkiewicz podczas wideokonferencji.

Jak dodał, wyniki ankiet będą analizowane w poszczególnych bankach, z których każdy jest w trochę innej sytuacji ze względu na inną charakterystykę produktów i różne problemy z tym związane.

"W związku z tym będzie pewna faza pilotażu, wnioski z tego pilotażu powinny być wyciągnięte, żeby ten proces opisać jak najlepiej. To wszystko musi być zharmonizowane z problemem stabilności, zapewnienia płynności, a więc konsultacje i rozmowy i uzgodnienia z różnymi instytucjami. Myślę, że z chwilą takiego zaawansowania prac, w kolejnych tygodniach będą się pojawiały informacje na ten temat" - dodał.

Według propozycji przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego, banki powinny zacząć proponować frankowiczom ugody, ale bez faworyzowania ich względem klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Punktem wyjścia ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.