W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, kierujący pojazdem odpowiada za szkody tak samo jak jego właściciel, który nie wykupił polisy OC. Oznacza to, że obaj z własnej kieszeni muszą pokryć odszkodowanie, które ofiarom zapłacił UFG lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) (Fundusz pokrywa odszkodowania za zdarzenia w Polsce, a Biuro – za wypadki, do których doszło za granicą). Po wypłacie świadczenia obie instytucje występują o zwrot tej sumy (tzw. regres) zarówno do właściciela pojazdu jak i osoby, która kierowała nim kiedy zdarzył się wypadek. Zwrócić koszty odszkodowania muszą także kierowcy znajdujący się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, nieposiadający prawa jazdy oraz ci, którzy zbiegli z miejsca wypadku.

Z danych UFG wynika, że w 2013 r. co czwarty wypadek spowodowany był przez kierowcę, który nie był właścicielem pojazdu. To dwa razy więcej niż pięć lat temu. W zeszłym roku UFG wszczął 3,5 tys. spraw regresowych - w 2012 r. było ich o 400 mniej. Średnia kwota, jakie Fundusz domagał się od kierowcy to 10 tys. zł, ale rekordzista musi zwrócić instytucji aż 1,6 mln. zł. Całkowity dług nieubezpieczonych kierowców względem UFG wynosi 160 mln zł.

PBUK zarejestrował w 2013 r. 44,1 tys. wypadków spowodowanych przez polskich kierowców. Rok wcześniej – 3 tys. mniej. Biuro pokryło odszkodowania za 208 szkód wyrządzonych przez nieubezpieczonych kierowców, których wartość wyniosła 4 mln. zł czyli o 25 proc. więcej niż w 2012. W tym przypadku średnia wartość szkody przekracza 15,4 tys. zł, a rekordzista jest winien PBUK 3 mln zł. W sumie za brak OC kierowcy muszą zwrócić 18,4 mln. zł.

W ramach akcji "Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy" zainicjowanej przez ubezpieczycieli w internecie promowane będą cztery filmy mające na celu uświadomienie kierowców o zagrożeniach związanych z brakiem OC. Inicjatorem kampanii jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W akcji biorą tez udział: Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Komisja Nadzoru Finansowego.