Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie trzech banków, w którym zbada reklamy telewizyjne oferowanych kredytów konsumenckich.

Zgodnie z prawem, UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej. Najnowsze postępowanie wyjaśniające wszczęte przez Prezesa Urzędu pokaże, czy Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Polska Kasa Opieki, Euro Bank mogły naruszyć przepisy, reklamując oferty kredytu konsumenckiego. Urząd analizuje przekazy emitowane w telewizji od 1 kwietnia br.

Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w ciągu 30, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni od jego wszczęcia. Podane terminy mogą jednak ulec wydłużeniu np. w przypadku oczekiwania przez Urząd na żądane od przedsiębiorców informacje. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

UOKiK