PKO Bank Polski oczekuje, że Polski Standard Płatności mobilnych zostanie uruchomiony w II kw. bieżącego roku, a w II połowie 2014 dołączy do niego Bank Pekao SA, poinformował agencję ISBnews prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło

"Banki, które przystąpiły do inicjatywy, chcą tego standardu. Wiemy też, że inne instytucje czekają na jego uruchomienie i będzie to II kwartał 2014 r. Liczę, że w II połowie roku bank Pekao SA również dołączy się do tej grupy" - powiedział ISBnews Jagiełło.

Zaznaczył, że choć instytucje działają w swoim interesie to widzi wiele elementów wspólnych "dotyczących zwłaszcza kwestii regulacyjnych, czy w kwestiach stabilizacji rynku finansowego w Polsce. "Jednym z wyzwań będzie standard płatności mobilnych, ale także kwestia listów hipotecznych i nowa era rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce. W tych kwestiach zbliżamy nasze stanowiska i to się będzie rozwijało" - wskazał prezes PKO BP.

Spółka joint venture Polski Standard Płatności (PSP) będzie zarządzać systemem płatności mobilnych. Pod koniec ub.r. PKO BP złożył wniosek o rejestrację spółki. Następnie zostanie złożony wniosek o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności mobilnych do Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych do spółki dołączą udziałowcy: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz mBank.

Reklama

Celem projektu jest zbudowanie wspólnej infrastruktury dla płatności mobilnych w Polsce. Nowy standard autoryzacji i rozliczeń będzie otwarty na wielu uczestników rynku, w tym inne banki, akceptantów rozliczeniowych. Porozumienie instytucji pozwala określić założenia i harmonogram dalszych kroków związanych z projektem, którego zarządzanie zostanie powierzone spółce joint venture pod nadzorem krajowych instytucji regulujących rynek finansowy. Projekt jest wspólny. Żadna instytucja nie będzie miała w nim dominującej pozycji, wskazywano wcześniej.

System będzie oparty na systemie płatności mobilnych PKO BP w ramach IKO. Zostanie natomiast rozbudowany o elementy umożliwiające podłączenie wielu partnerów. Aplikacja i usługi dodane będą natomiast przygotowywane oddzielnie przez każdą instytucję. Z kolei akceptanci (sklepy) mają otrzymać jedno proste w obsłudze urządzenie do rozliczeń, a klient system z założenia tańszy od karty płatniczej. Banki uczestniczące w przedsięwzięciu mają łącznie ok. 16 mln klientów.