Nowy system nadzoru, jest elementem unii bankowej i wymaga od państw członkowskich zgody na przeniesienie uprawnień nadzorczych z poziomu narodowego na poziom unijny. Od przyszłego roku największe banki w strefie euro kontrolowane będą przez jedną instytucję - Europejski Bank Centralny. Sprawowanie kontroli ma zapobiec w przyszłości kryzysom finansowym. Skutki ostatniego kryzysu, który wstrząsnął strefą, nadal odczuwalne są w wielu krajach. 

Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz podkreślił, iż podjęta stanowi ważny krok w stworzeniu unii bankowej i głębszej integracji. W dokumencie zapewniono, że państwa spoza strefy euro, jeśli zdecydują się przystąpić do systemu nadzoru uzyskają status pełnoprawnego członka i miejsce w Radzie Zarządzającej - nowego organu Europejskiego Banku Centralnego.

Polska nie zadeklarowała jeszcze czy przystąpi do Unii Bankowej.