Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w IV kw. 2012 roku spadła do 8,84 mld zł tj. o 11,8% w skali kwartału pomimo dynamicznego wzrostu liczby i wartości kredytów udzielonych w ramach programu "Rodzina na Swoim". W skali roku wartość udzielonych kredytów spadła o ponad 20% r/r do 39,1 mld zł w 2012 r., wynika z raportu AMRON-SARFIN.

Z raportu wynika, że ostatni kwartał 2012 roku był szóstym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby udzielanych kredytów (o 6,25% w ujęciu kwartalnym) do 47.523 nowych umów.

"Sumaryczna wartość nowych kredytów z IV kwartału wyniosła 8,843 mld zł, czyli o ponad 11% mniej w porównaniu do III kwartału 2012 roku. Był to najniższy kwartalny wynik od I kwartału 2009 roku, kiedy to łączna wartość nowych umów wyniosła 7,609 mld zł" - podano w raporcie.

Rodzina na Swoim nie pomogła

Wskaźników z IV kwartału nie poprawiły rekordowe w tym roku wyniki programu "Rodzina na Swoim". Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w ramach tego programu wyniosła 2,72 mld zł i była wyższa o ponad 39% w skali kwartału. Był to ostatni kwartał istnienia tego programu.

W IV kw. 2012 roku odnotowano najwyższą w całym okresie obowiązywania programu liczbę 15.828 udzielonych kredytów - wzrost o 41,5% kw./kw. Ponadto, na koniec roku 2012 w bankach na uzupełnienie dokumentacji czekało ponad 26 tys. złożonych wniosków kredytowych.

W całym roku 2012 wartość udzielonych kredytów spadła o ponad 20%, uzyskując poziom 39,1 mld zł, przy 196.557 udzielonych kredytach.

"Był to z jednej strony efekt niższej o prawie 15 % liczby udzielonych kredytów, lecz również prawie siedmioprocentowego spadku średniej wartości udzielonego kredytu. Pomimo tych spadków, do 1,732 mln sztuk wzrosła liczba czynnych umów kredytowych, przy zachowaniu poziomu łącznego zadłużenia na praktycznie niezmienionym poziomie 316 mld zł" – podano także.

Struktura walutowa nowo udzielanych kredytów w 2012 roku zmieniła się w kierunku prawie całkowitej dominacji złotówki. W I kw. kredytów walutowych było jeszcze 12%, w IV już tylko 2,5%.

Z raportu wynika, że 2012 rok nie był dobrym okresem dla rynku mieszkaniowego. Zmiany legislacyjne w znaczący sposób wpłynęły na sprzedaż kredytów hipotecznych i podaż mieszkań, zaś ceny nadal wykazywały tendencję spadkową.

"Rok 2012 był już piątym z kolei okresem kontynuacji spadku średnich cen mieszkań w największych miastach Polski. Do spadku cen mieszkań przyczynił się głównie systematyczny wzrost podaży nowych mieszkań obserwowany od połowy roku 2010 oraz coraz trudniej dostępny kredyt hipoteczny" - powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP Jacek Furga.

W Warszawie średnia cena transakcyjna na koniec grudnia spadła do poziomu 7 134 zł/m2, czyli o o 522 zł w porównaniu do grudnia 2011 roku. W skali roku 2012 największy spadek cen transakcyjnych mieszkań odnotował rynek krakowski - o 663 zł/m2.