W III kw. banki zaostrzyły warunki, na jakich udzielały kredytów mieszkaniowych. Stało się tak przede wszystkim na skutek podniesienia marż kredytowych. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski w minionym kwartale zrobił tak niemal co trzeci bank.
Duża część deklarowała, że marże podniosła w znaczącym stopniu. Co dziesiąty bank zadeklarował podniesienie wymagań odnośnie do minimalnego wkładu własnego, a co trzeci wskazał na podwyższenie wymagań dochodowych względem wnioskujących o hipoteki.
Jak podaje NBP, główne przyczyny zaostrzania polityki kredytowej to konieczność dostosowania się do rekomendacji nadzoru, a także zmiana strategii rynkowej banków. Uzasadnieniem dla ograniczania dostępu do kredytów są też pogarszająca się sytuacja gospodarcza i słabe prognozy dla rynku mieszkaniowego. Część przedstawicieli sektora podnosiła też kwestię sytuacji kapitałowej banków.