Czy w takich przypadkach możemy liczyć na wsparcie banków? TotalMoney.pl postanowił to sprawdzić.

Banki robią co mogą żeby zachęcić nas do oszczędzania. Podchodzą do tego w różny sposób. Zazwyczaj zachętą jest wysokie oprocentowanie, możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek. Te metody działają jednak na osoby, które chcą oszczędzać i szukają tylko instytucji, której powierzą swoje pieniądze. Jest też i druga grupa klientów. Należą do niej osoby, które są świadome tego, że trzeba oszczędzać, ale nie mogą się na to zdecydować i te, które chcą oszczędzać na konkretny cel. Sprawdźmy, co banki oferują wymienionym powyżej grupom klientów.

Oszczędzanie przy okazji…

Jeżeli zapytamy członka swojej rodziny, znajomego, czy – po prostu – kogoś spotkanego na ulicy, czy oszczędzanie można połączyć z zakupami, zapytany z pewnością spojrzy na nas dziwnie i udzieli jedynie słusznej – w jego lub jej mniemaniu – odpowiedzi: nie można. Taka zresztą odpowiedź wydaje się najbardziej logiczna: zakupy są przecież odwrotnością oszczędzania. Ale czy na pewno? Dwa banki: mBank i Credit Agricole Bank Polska, postanowiły pokazać, że tak nie jest. Przejdźmy do konkretów.

Detaliczne (i wirtualne) ramię BRE Banku – mBank – proponuje od jakiegoś czasu program mSaver. Na czym on polega? Na – jak mówi sam bank – oszczędzaniu mimochodem, podczas robienia zakupów, dokonywania przelewów czy wypłaty gotówki z bankomatów. Przy każdej z wymienionych powyżej transakcji można wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania:

• zaokrąglania wydawanych kwot do pełnych 10 zł. Płacimy kartą za zakupy 44 zł. Na mSaver zostanie przesłane 6 zł (zaokrąglenie do 50 zł). W przypadku transakcji na kwoty będące wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł, natomiast dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie ustalone zostało na 0 zł
• przekazywania na konto oszczędnościowe wybranego procenta dokonanej transakcji (od 1% do 15%). Dla przykładu załóżmy, że zadeklarowaliśmy stawkę maksymalną (15%). W takim przypadku przy transakcji w wysokości 200 zł na mSavera trafi 30 zł
• zasilania konta oszczędnościowego po każdej transakcji stałą kwotą – od 3 zł do 10 zł. Ten sposób nie wymaga chyba większych wyjaśnień – niezależnie od wartości przeprowadzonej przez nas transakcji, na konto trafia kwota, której wysokość ustaliliśmy, niezależna od wartości transakcji.

Osoby korzystające z programu mSaver mogą też – dodatkowo – zasilać konto oszczędnościowe w sposób „tradycyjny” – określając kwotę, jaka będzie je zasilać raz w miesiącu. Słowa „dodatkowo” użyliśmy tu nieprzypadkowo. W mSaverze, podstawowymi sposobami pomnażania oszczędności są te wymienione powyżej.

Porównaj online konta z dostępem przez Internet

Obecnie mBank oferuje promocyjne oprocentowanie mSavera w wysokości:

• 9% dla nowych klientów. Można z niego skorzystać w przypadku gdy: eKONTO zostało założone po 17 września 2012 r., miesięczne wpływy na eKONTO będą nie mniejsze niż 1 000 zł a saldo rachunku mSaver nie przekroczy 10 000 zł. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 6 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji (najpóźniej do końca 2012 r.).

• 7% dla dotychczasowych klientów. Można z niego skorzystać gdy: miesięczne wpływy na eKONTO konto będą nie mniejsze niż 1 000 zł, saldo rachunku mSaver nie przekroczy 10 000 zł. Podobnie jak w przypadku oprocentowania dla nowych klientów, promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 6 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji (najpóźniej do końca 2012 r.).

Gdy rachunek mSaver zasilany jest miesięcznie kwotą równą lub wyższą od 3 000 zł oraz gdy całkowite saldo rachunku przekroczy 49 999,99 zł, oprocentowanie standardowe wyniesie 3,60%, a w przypadku gdy rachunek będzie zasilany miesięcznie kwotą nie większą niż 2 999,99 zł zastosowane będzie oprocentowanie premium w wysokości 5% w skali roku.

Podobne rozwiązanie zaproponował kilka dni temu Credit Agricole Bank Polska. Posiadacze Kont: PROSTOoszczędzającego, PROSTOoszczędzającego PLUS i PROSTOoszczędzającego PREMIUM mogą korzystać z programu „Oszczędzam na okrągło”. Jej zasada podobna jest do mSavera i polega na zaokrąglaniu w górę wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu karty płatniczej wydanej do konta. Posiadacz konta może wybrać jedną z trzech wielkości zaokrągleń: 50 gr., 1 zł lub 5 zł. Klienci, którzy będą zainteresowani programem „Oszczędzam na okrągło” będą mogli dodatkowo skorzystać z promocji. Do końca listopada 2011 r. w ramach promocji „Jeszcze więcej oszczędzam na okrągło” Credit Agricole Bank Polska powiększy o 10% zaokrąglenia uzyskane przez nowych klientów w trakcie trzech miesięcy od przystąpienia przez nich do programu „Oszczędzam na okrągło”.

Klienci korzystający z programu „Oszczędzam na okrągło” mogą przekazywać pieniądze na jeden z trzech Rachunków Oszczędzam:
• Rachunek Oszczędzam – oferta standardowa – oprocentowany w wysokości 3,50% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek
• Rachunek Oszczędzam – oferta „Zyski Dobrze Skalkulowane” – oprocentowany w wysokości 4,25% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek
• Rachunek Oszczędzam – oferta „Codzienne Zyski” – oprocentowany w wysokości 4,05% z dzienną kapitalizacją odsetek.