Co powinniśmy zrobić , kiedy chcemy oszczędzać, a nie wiemy jak się do tego zabrać, albo jeżeli chcemy odkładać pieniądze na konkretny cel? Czasem warto skorzystać z oferty banku przygotowanej właśnie po to, abyśmy zarobili jak najwięcej.

Czy w takich przypadkach możemy liczyć na wsparcie banków? TotalMoney.pl postanowił to sprawdzić.

Banki robią co mogą żeby zachęcić nas do oszczędzania. Podchodzą do tego w różny sposób. Zazwyczaj zachętą jest wysokie oprocentowanie, możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek. Te metody działają jednak na osoby, które chcą oszczędzać i szukają tylko instytucji, której powierzą swoje pieniądze. Jest też i druga grupa klientów. Należą do niej osoby, które są świadome tego, że trzeba oszczędzać, ale nie mogą się na to zdecydować i te, które chcą oszczędzać na konkretny cel. Sprawdźmy, co banki oferują wymienionym powyżej grupom klientów.

Oszczędzanie przy okazji…

Jeżeli zapytamy członka swojej rodziny, znajomego, czy – po prostu – kogoś spotkanego na ulicy, czy oszczędzanie można połączyć z zakupami, zapytany z pewnością spojrzy na nas dziwnie i udzieli jedynie słusznej – w jego lub jej mniemaniu – odpowiedzi: nie można. Taka zresztą odpowiedź wydaje się najbardziej logiczna: zakupy są przecież odwrotnością oszczędzania. Ale czy na pewno? Dwa banki: mBank i Credit Agricole Bank Polska, postanowiły pokazać, że tak nie jest. Przejdźmy do konkretów.

Detaliczne (i wirtualne) ramię BRE Banku – mBank – proponuje od jakiegoś czasu program mSaver. Na czym on polega? Na – jak mówi sam bank – oszczędzaniu mimochodem, podczas robienia zakupów, dokonywania przelewów czy wypłaty gotówki z bankomatów. Przy każdej z wymienionych powyżej transakcji można wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania:

• zaokrąglania wydawanych kwot do pełnych 10 zł. Płacimy kartą za zakupy 44 zł. Na mSaver zostanie przesłane 6 zł (zaokrąglenie do 50 zł). W przypadku transakcji na kwoty będące wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł, natomiast dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie ustalone zostało na 0 zł
• przekazywania na konto oszczędnościowe wybranego procenta dokonanej transakcji (od 1% do 15%). Dla przykładu załóżmy, że zadeklarowaliśmy stawkę maksymalną (15%). W takim przypadku przy transakcji w wysokości 200 zł na mSavera trafi 30 zł
• zasilania konta oszczędnościowego po każdej transakcji stałą kwotą – od 3 zł do 10 zł. Ten sposób nie wymaga chyba większych wyjaśnień – niezależnie od wartości przeprowadzonej przez nas transakcji, na konto trafia kwota, której wysokość ustaliliśmy, niezależna od wartości transakcji.

Osoby korzystające z programu mSaver mogą też – dodatkowo – zasilać konto oszczędnościowe w sposób „tradycyjny” – określając kwotę, jaka będzie je zasilać raz w miesiącu. Słowa „dodatkowo” użyliśmy tu nieprzypadkowo. W mSaverze, podstawowymi sposobami pomnażania oszczędności są te wymienione powyżej.

Porównaj online konta z dostępem przez Internet

Obecnie mBank oferuje promocyjne oprocentowanie mSavera w wysokości:

• 9% dla nowych klientów. Można z niego skorzystać w przypadku gdy: eKONTO zostało założone po 17 września 2012 r., miesięczne wpływy na eKONTO będą nie mniejsze niż 1 000 zł a saldo rachunku mSaver nie przekroczy 10 000 zł. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 6 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji (najpóźniej do końca 2012 r.).

• 7% dla dotychczasowych klientów. Można z niego skorzystać gdy: miesięczne wpływy na eKONTO konto będą nie mniejsze niż 1 000 zł, saldo rachunku mSaver nie przekroczy 10 000 zł. Podobnie jak w przypadku oprocentowania dla nowych klientów, promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 6 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji (najpóźniej do końca 2012 r.).

Gdy rachunek mSaver zasilany jest miesięcznie kwotą równą lub wyższą od 3 000 zł oraz gdy całkowite saldo rachunku przekroczy 49 999,99 zł, oprocentowanie standardowe wyniesie 3,60%, a w przypadku gdy rachunek będzie zasilany miesięcznie kwotą nie większą niż 2 999,99 zł zastosowane będzie oprocentowanie premium w wysokości 5% w skali roku.

Podobne rozwiązanie zaproponował kilka dni temu Credit Agricole Bank Polska. Posiadacze Kont: PROSTOoszczędzającego, PROSTOoszczędzającego PLUS i PROSTOoszczędzającego PREMIUM mogą korzystać z programu „Oszczędzam na okrągło”. Jej zasada podobna jest do mSavera i polega na zaokrąglaniu w górę wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu karty płatniczej wydanej do konta. Posiadacz konta może wybrać jedną z trzech wielkości zaokrągleń: 50 gr., 1 zł lub 5 zł. Klienci, którzy będą zainteresowani programem „Oszczędzam na okrągło” będą mogli dodatkowo skorzystać z promocji. Do końca listopada 2011 r. w ramach promocji „Jeszcze więcej oszczędzam na okrągło” Credit Agricole Bank Polska powiększy o 10% zaokrąglenia uzyskane przez nowych klientów w trakcie trzech miesięcy od przystąpienia przez nich do programu „Oszczędzam na okrągło”.

Klienci korzystający z programu „Oszczędzam na okrągło” mogą przekazywać pieniądze na jeden z trzech Rachunków Oszczędzam:
• Rachunek Oszczędzam – oferta standardowa – oprocentowany w wysokości 3,50% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek
• Rachunek Oszczędzam – oferta „Zyski Dobrze Skalkulowane” – oprocentowany w wysokości 4,25% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek
• Rachunek Oszczędzam – oferta „Codzienne Zyski” – oprocentowany w wysokości 4,05% z dzienną kapitalizacją odsetek.
Oszczędzanie na konkretny cel

Drugą grupą klientów, o której wspomnieliśmy na wstępie są osoby, które chciałyby oszczędzać na konkretny cel lub chcące odłożyć określoną kwotę. Klienci z tej grupy także mogą liczyć na wsparcie banku. Oferowane są im specjalne produkty oszczędnościowe. Przyjrzyjmy się im.

Pierwszym z takich produktów jest Konto Celowe Meritum Banku prowadzone w ramach Meritum Planera. Meritum Planer daje możliwość zdefiniowania tzw. celów zakupowych, czyli planowanych z wyprzedzeniem wydatków jednorazowych, na które chcemy oszczędzać. Osoby po raz pierwszy przechodzące przez aplikację Meritum Planera cele zakupowe mogą zdefiniować na jednym z kroków kreatora definiowania budżetu. Osoby już pracujące w aplikacji – robią to przez przycisk „Dodaj nowy cel”. Definiując cel wskazujemy: własny opis celu zakupowego, kategorię wydatku, planowaną datę zakupu, kwotę zakupu, kwotę, którą chcesz miesięcznie odkładać, rachunek, z którego mają być odkładane środki na realizację celu, dzień miesiąca, w którym środki mają być odkładane na realizację celu.

W trakcie definiowania pierwszego celu zakupowego system automatycznie otwiera na naszą rzecz specjalny rachunek celowy Konto Celowe, który umożliwi nam gromadzenie środków na realizację naszych celów. Do oszczędzania środków na cele zakupowe może być wykorzystany wyłącznie rachunek Konto Celowe, otwarty z poziomu aplikacji Meritum Planera. Rachunku nie można otworzyć za pośrednictwem oddziału lub infolinii. Każdy użytkownik aplikacji może mieć tylko jeden rachunek celowy.

W przypadku jeżeli zdefiniujemy więcej niż jeden cel zakupowy, możemy ustawić priorytety celów. Priorytetyzacja planowanych zakupów jest wykorzystywana przede wszystkim wtedy, gdy na koncie, z którego mają być odkładane środki na realizację celów, nie ma wystarczających środków na wszystkie cele. W takiej sytuacji środki zgromadzone na rachunku są przelewane na cele z najwyższym priorytetem. Oprocentowanie Konta Celowego wynosi 4,75% w skali roku.

Drugim produktem ułatwiającym oszczędzanie na konkretny cel jest Konto Oszczędnościowe Twój Cel Banku Millennium. Konto to powiązane jest z systemem bankowości elektronicznej Millenet. Korzystać z niego mogą osoby posiadające rachunek osobisty w Banku Millennium. Otwierając Konto Twój Cel wybieramy kategorię celu, na jaki oszczędzamy (np. elektronika), deklarujemy wysokość kwoty, jaką chcemy oszczędzić, wysokość miesięcznej wpłaty oraz termin, w jakim chcemy pieniądze zgromadzić. W wybranym przez nas dniu, system bankowości elektronicznej będzie przekazywał na Konto Twój Cel wskazaną przez nas kwotę. Możemy także dokonywać wpłat dodatkowych.

Możemy wstawić na stronę zdjęcie przedmiotu, na jaki oszczędzamy, pokazać go naszym znajomym z Facebooka. Millenet może także – po ustawieniu odpowiedniej opcji – wysyłać nam powiadomienia SMS informujące m.in. o osiągnięciu celu czy o nadchodzącej wpłacie na konto. Millenet pokazuje też na wykresach aktualne i planowane saldo oszczędności albo wpłaty na Konto Twój Cel w poszczególnych miesiącach. Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Twój Cel wynosi 4% w skali roku.

Trzecią – nieco inną od wymienionych powyżej – ofertą jest Świnka Skarbonka oferowana przez Alior Sync. Świnka Skarbonka to lokata terminowa z dopłatami. W jej ramach można skorzystać z dwóch opcji:
• z wpłatami regularnymi. Osoby, które skorzystają z tej opcji i w każdym miesiącu kalendarzowym zasilą Świnkę zadeklarowaną kwotą, co miesiąc otrzymają premię od banku
• z wpłatami nieregularnymi. Osoby korzystające z tej opcji – wpłacające kwoty w dowolnej wysokości przez dowolny czas – także otrzymają premię od banku. Zostanie ona wypłacona po osiągnięciu zamierzonego celu kwotowego.

Konto osobiste bez opłat? Porównaj niezależnie i wybierz najlepsze

Zakładając Świnkę Skarbonkę określamy kwotę, którą chcemy zebrać i kwotę, jaką chcemy wpłacić na początek i datę zakończenia. Następnie naciskamy przycisk „Pokaż Świnki” i dowiadujemy się jaką kwotę miesięcznie powinniśmy odkładać oraz jakie będzie oprocentowanie naszej Świnki Skarbonki. Ostatnim krokiem jest założenie wybranej przez nas Świnki.

Banki nie oferują nam tylko standardowe lokaty terminowe czy konta oszczędnościowe. Jak pokazują powyższe przykłady, na „dopasowane” oferty mogą liczyć zarówno osoby, które twierdzą, że nie potrafią oszczędzać, jak też te, które chcą odłożyć pieniądze na wybrany przez siebie cel – cokolwiek by nim nie było. To dobrze. Możemy co prawda kupić wymarzoną rzecz na kredyt. Musimy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku oddamy bankowi więcej niż od niego pożyczyliśmy. Warto chyba czasem trochę poczekać, odwlec zakup i dokonać go z satysfakcją, że potrafiliśmy oszczędzić – dużą nierzadko – kwotę.