O kondycji warszawskiego parkietu i notowanych na nim spółek, opłatach, nowym systemie transakcyjnym i o igrzyskach... giełd opowiada Ludwik Sobolewski, prezes GPW.
Jak pan ocenia sytuację na naszym rynku? Konsolidacje i przejęcia to już norma.
To potwierdza, że nasza gospodarka jest doceniana w świecie. Polskie firmy, których elita jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stają się ważnymi podmiotami. Nie tylko zresztą są obiektami przejęć, ale także same zaznaczają swoją pozycję rynkową, przejmując inne firmy. Widziałbym to więc przede wszystkim jako znak dorastania i dojrzewania naszej gospodarki, reprezentowanej przez spółki giełdowe.