W I półroczu akcje spółki Polimex-Mostostal zostały przecenione o blisko 58 proc. To mogło wpłynąć w znaczącym stopniu na stopy zwrotu niektórych funduszy inwestycyjnych
Fundusze akcji mogące posiadać w portfelach akcje spółki Polimex-Mostostal* / DGP
W I półroczu akcje spółki Polimex-Mostostal zostały przecenione o blisko 58 proc. To mogło wpłynąć w znaczącym stopniu na stopy zwrotu funduszy ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości oraz Axa Akcji. W przypadku tych dwóch podmiotów papiery Polimeksu na koniec 2011 r. stanowiły odpowiednio 4,51 proc. i 2,98 proc. portfela.
Fundusz ING od początku roku zarobił 1,2 proc., ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracił 33,2 proc., a w trakcie ostatnich 3 lat 27,8 proc. Jednostka Axa Akcji od początku roku zyskała 2,6 proc., ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy straciła 21 proc. Być może tegoroczne zyski byłyby większe, gdyby nie akcje Polimeksu.
TFI nie zdradzają informacji o aktualnym składzie portfeli. Będą je zawierać półroczne sprawozdania publikowane zwykle pod koniec sierpnia.
W przypadku pozostałych funduszy akcji (patrz grafika obok), które pod koniec ubiegłego roku posiadały walory tej spółki, udział Polimeksu w portfelu jest taki, że nawet poważny spadek kursu nie powinien zachwiać wyceną jednostek w sposób dotkliwy dla klientów.
Specjaliści z TFI nie chcą komentować sytuacji spółki budowlanej. Nie chcą także zdradzić, czy w ostatnich dniach dokonywali jakichkolwiek transakcji na jej papierach ani jakie mają plany. Zasłaniają się tajemnicą strategii inwestycyjnej i podkreślają, że czekają na zakończenie rozmów Polimeksu z wierzycielami.
Papiery wartościowe Polimeksu mogą się znajdować nie tylko w wymienionych funduszach. Spółka emitowała też obligacje, które mogły nabyć niektóre fundusze długu korporacyjnego czy nawet pieniężne. Tego typu podmioty miały w portfelach papiery PBG, spółki, która ogłosiła upadłość w czerwcu, oraz DSS (wniosek o upadłość w kwietniu).
Te wydarzenia spowodowały 3 – 4-proc. spadki wartości jednostek funduszy uważanych za bezpieczne. To z kolei spowodowało, że z niektórych podmiotów klienci wycofali w czerwcu nawet jedną trzecią aktywów. Najbardziej drastycznym przykładem jest UniWibid, z którego w ubiegłym miesiącu odpłynęło blisko 800 mln zł. Wczoraj Idea TFI zawiesiło na dwa tygodnie odkupywanie jednostek obligacyjnego funduszu Idea Premium, którego aktywa zmniejszyły się w czerwcu o 332 mln zł.
Polimex chce, by ARP odkupiła spółki
Wczoraj firma budowlana zwróciła się do Agencji Rozwoju Przemysłu, by ta odkupiła spółki Sefako i Energomontaż-Północ Gdynia. Polimex zaproponował cenę wywoławczą, ale jej nie ujawnił. Prezes Konrad Jaskóła uważa, że ARP jest zainteresowana zakupem tych aktywów. Według niego w perspektywie 2 – 3 lat Polimex mógłby odkupić te spółki. Wartość rynkowa obydwu spółek to ok. 200 mln zł. Polimex rozmawia z obligatariuszami i bankami w sprawie przesunięcia terminów spłat zobowiązań.