Mimo, że I kwartał zazwyczaj przynosi spadek niektórych statystyk, trzy pierwsze miesiące tego roku były znacznie lepsze niż I kwartał 2011 roku. Widać to nie tylko po działaniach klientów. Banki inwestują w nowe systemy, platformy internetowe i technologie biometryczne.

Na koniec I kwartału 2012 roku liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła ponad 18,5 miliona osób. To o blisko 2 miliony więcej niż 12 miesięcy wcześniej (wzrost o 12%). Liczba klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. W I kwartale podtrzymany został trend wzrostowy, grupa aktywnych użytkowników powiększyła się o 400 tysięcy osób i osiągnęła 10,5 miliona.

„Polski sektor bankowy pokazuje, że mimo zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, można dynamicznie rosnąć. Co ważne, mimo trudnych czasów, banki inwestują w rozwój bankowości internetowej coraz większe środki, stale rozwijając platformy i systemy internetowe. Patrząc z perspektywy kilku lat można mówić o rewolucji. Jeszcze 2-3 lata temu platformy e-bankingu były prostymi aplikacjami umożliwiającymi wykonywanie podstawowych usług. Dziś możemy założyć konto nie tyle nie wychodząc z domu, co wyjmując telefon komórkowy z kieszeni. Mobilnie możliwe jest wykonanie praktycznie wszystkich operacji. Co więcej systemy są już tak rozwinięte, że analizują nasze działania i podpowiadają optymalne rozwiązania finansowe.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Tradycyjnie w I kwartale roku nieznacznie spadła liczba transakcji zarówno kartami debetowymi jak i kredytowymi. Porównując jednak do danych sprzed 12 miesięcy, w obu kategoriach odnotowano wyraźne wzrosty, w przypadku kart debetowych o ponad 15%, a kredytowych ponad 7%. W I kwartale minimalnie spadały średnie kwoty pojedynczych transakcji oraz miesięczne obroty na kartach. Nie jest to jednak negatywne zjawisko. Pokazuje, że klienci coraz częściej korzystają z kart przy zakupach na mniejsze kwoty. Spadek ogólnych obrotów jest typowo sezonowym zjawiskiem notowanym co roku w pierwszych miesiącach. 

W raporcie zauważono, że rośnie liczba urządzeń i placówek bankowych, w których można korzystać z biometrycznego potwierdzania tożsamości. Zaoszczędza to czas klientów oraz eliminuje konieczność zapamiętywania kodów PIN. W tej chwili w Polsce funkcjonuje już 140 bankomatów biometrycznych.