Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Narodowy Bank Polski (NBP) zawarły porozumienie na swapy walutowe na parze frank/złoty - podał w poniedziałek NBP w komunikacie. Dodano, że w przypadku napięć na rynkach NBP zasili banki w Polsce we franki szwajcarskie.

"Wszystkie transakcje dotyczące swapów wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez SNB. Swapy te są operacjami z terminem 7-dniowym. Oba banki centralne nie przewidują, że porozumienie, które zostało zawarte jako środek ostrożnościowy, będzie musiało być wykorzystane" - dodano.

"Intencją NBP nie jest bezpośrednie wykorzystanie umowy do przeprowadzenia transakcji finansowych przez oba banki centralne. Obecny stan płynności na rynku forex w zakresie operacji na parze CHF/PLN nie wymaga uruchomienia środków będących w gestii NBP" - powiedział dyrektor departamentu operacji krajowych NBP Krzysztof Senderowicz. Dodał, że "z powyższych względów SNB i NBP traktują zawartą umowę swapową jako instrument ostrożnościowy sygnalizujący rynkom finansowym możliwość ingerencji w przypadku negatywnych skutków destabilizacji europejskich rynków finansowych".

Swapy walutowe to transakcje dwuwalutowe, chodzi o zakup walut w określonym czasie, po danym kursie, by następnie je odsprzedać w dniu i po kursie ustalonym w umowie.