Plany oszczędnościowe wiążą klienta z instytucją finansową na kilka lat. Ponadto osoby rozpoczynające systematyczne odkładanie pieniędzy w ramach programu bankowego zobowiązane są do jednorazowej wpłaty większej kwoty.
W Citi Handlowym przy wyborze 5-letniego okresu oszczędzania kwota minimalna wynosi aż 900 zł. Ale w Banku Pekao już tylko 600 zł, w BOŚ Banku 200 zł, a w Kredyt Banku jedynie 50 zł. Banki wymagają także, by w dalszym okresie klient regularnie dopłacał mniejszą kwotę. Zazwyczaj wpłaty powinny następować w okresach comiesięcznych. Wyjątków od tej reguły jest niewiele, należą do nich Śląski i Kredyt Bank. Pierwszy z nich żąda jedynie, by w danym roku na koncie klienta znalazła się odpowiednia kwota. Nie jest jednak ważne, kiedy zostanie ona wpłacona. Kredyt Bank rozlicza się z klientem w interwałach 6-miesięcznych.
Większość instytucji za przywilej długoterminowego oszczędzania każe swoim klientom płacić. Prowizja jest tym wyższa, im krótszy okres inwestycji został przez klienta wybrany oraz im mniejsze sumy zdecydował się on odkładać.
W większości instytucji ma również znaczenie rodzaj funduszu, w jaki lokowane będą środki – im więcej pieniędzy inwestuje on w akcje i inne ryzykowne instrumenty, tym prowizja wyższa. W analizowanych przez nas bankach dla minimalnych okresów oszczędzania i najmniejszych dopuszczalnych wpłat najwyższe prowizje pobierają Kredyt Bank i Pekao – ok. 4 proc. W kolejnych okresach oszczędzania opłaty te zmniejszają się stopniowo. Na drugim biegunie znajdują się Credit Agricole i Śląski, które w ogóle nie pobierają opłat manipulacyjnych przy wpłatach. Ale pojawią się one, gdy klient zechce wypłacić środki przed końcem umowy z bankiem. Klienci, którzy zerwą umowę z instytucjami pobierającymi prowizje od wpłat, tracą przyznane wcześniej zniżki i zapłacą pełne prowizje.
Z tego względu warto zastanowić się nad przystąpieniem do PSO. Klientom raczej trudno przewidzieć, czy przez cały zadeklarowany okres będą w stanie odkładać określoną sumę.

Wystarczy już 50 złotych miesięcznie, aby przystąpić do PSO

Programy systematycznego oszczędzania / DGP