Co ciekawe wyniki inwestycyjne OFE od września 1999 r. do końca marca 2012 r. przekroczyły wzrost inflacji w tym okresie. Konta w średnio efektywnym OFE, po odliczeniu wszystkich kosztów i opłat, rosły średnio o 5,75 proc. rocznie, podczas gdy średnioroczna inflacja wynosiła 3,57 proc. . Średnio efektywne OFE pobiło inflację o ponad 2 punkty procentowe, zaś najlepsze o 2, 5 punktu procentowego.

Wyniki te były lepsze niż wyniki Funduszy Inwestycyjnych Stabilnego Wzrostu, które mają podobny portfel inwestycyjny i podobny poziom ryzyka.

Jednocześnie każdego roku spadają koszty ponoszone przez członków OFE. W 2011 r. było to 0,73 proc.  wartości średniorocznych aktywów netto, czyli średnio 8,76 zł na każdego uczestnika miesięcznie. Inne instytucje finansowe o podobnym profilu inwestowania są droższe.

Średnia składka odprowadzona do OFE w maju 2011 r. wynosiła 144,52 zł. Po redukcji składki spadła w czerwcu 2011 r. do 56,50 zł.