Polisa na życie scedowana na bank jest jednym z dodatkowych zabezpieczeń stosowanych przy kredytach hipotecznych. Ma ona gwarantować spłatę zobowiązań w razie śmierci kredytobiorcy. Jednak nie zawsze działa.
Liczba skarg dotycząca działalności bancassurance / DGP
Do rzecznika ubezpieczonych zwraca się co roku kilkadziesiąt osób, które mają problemy z wypłatą z polisy wykupionej przy kredycie. Okazuje się, że towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty środków, jeśli uzna, że ubezpieczony był chory przed wykupieniem polisy.
Zwykle ubezpieczyciele przed zawarciem umowy przeprowadzają ankietę medyczną. Pytania dotyczą stanu zdrowia ubezpieczonego, nałogów czy przebytych chorób. W niektórych przypadkach towarzystwo ma prawo wysłać klienta na badania. Wszystko po to, aby dobrze ocenić ryzyko związane z polisą. Wprawdzie w niektórych przypadkach badanie skutkuje wzrostem składki, jednak dzięki temu klient ma większą pewność wypłaty odszkodowania.
Korzystne bywa nawet przebadanie się na własny rachunek. Wówczas w sporach z ubezpieczycielem zyskuje się dodatkowe argumenty. W innym wypadku trzeba szukać danych już po śmierci ubezpieczonego.
Jedna ze skarg, jaka wpłynęła do rzecznika ubezpieczonych, dotyczyła odmowy wypłaty odszkodowania, jako że ubezpieczyciel uznał, że jego klient umarł z powodu choroby serca, która zaczęła się przed zawarciem polisy. Żona zmarłego zdecydowała się na sekcję zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci była sepsa. Sprawa jest w toku.
Towarzystwa stosują także inne zabezpieczenia. Na przykład odmawiają wypłaty świadczenia, jeśli klient zachorował w krótkim czasie od wykupienia polisy.
Problemem związanym z ubezpieczeniami na życie przy kredytach jest też to, że to bank występuje o wypłatę odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel odmawia, bank zwraca się do bliskich. Zdarza się, że ci nawet nie wiedzą, że zmarły wykupił polisę. Tak było w przypadku innej skargi – spadkobiercy zmarłego uregulowali roszczenia wobec banku i dopiero później dowiedzieli się o istnieniu polisy.
Kiedy bank ma prawo wystąpić o odszkodowanie, spadkobiercy nie mogą domagać się ani wypłaty środków, ani nawet wytoczyć towarzystwu sprawy w sądzie. Takie postępowanie może przeprowadzić bank, który ma prawo na przykład do odwołania się od decyzji o odmowie wypłaty środków. Jednak dość często zdarza się, że tego nie robi, i od razu zwraca się do spadkobierców.
W polisach na życie, których wymaga bank jako dodatkowego zabezpieczenia, są także standardowe obostrzenia. Świadczenie nie zostanie wypłacone, np. jeżeli ubezpieczony popełnił samobójstwo albo śmierć była wynikiem spożycia alkoholu.

Do rzecznika trafiają skargi dotyczące polis wykupionych przy kredycie