Wzięliśmy kredyt, nabyliśmy ubezpieczenie i jesteśmy całkowicie spokojni o spłatę naszego zobowiązania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Czy aby słusznie? Czy rzeczywiście ubezpieczyciel zawsze spłaci nasz kredyt, jeśli wydarzy się nieszczęście – stracimy pracę, nadszarpnięte zostanie nasze zdrowie czy wręcz zejdziemy z tego świata…
Reklama

Znakomita większość kredytowych ofert bankowych powiązana jest z ubezpieczeniami. Jest wiele powodów, które skutecznie zachęcają pożyczkobiorców do przystąpienia do pakietu ubezpieczeniowego. Najważniejszymi są: bezpieczeństwo czy możliwa obniżka oprocentowania nominalnego czy prowizji za udzielenie kredytu. W niektórych przypadkach otrzymanie kredytu gotówkowego jest wręcz uzależnione od zakupu.

Sprawdź bezpłatnie gdzie otrzymasz najtańszy kredyt gotówkowy!

Za co płacimy nabywając ubezpieczenie przy kredycie?

Ile banków, tyle pakietów ochrony ubezpieczeniowej. Z pakietami ochronnymi występującymi w wybranych bankach możemy zapoznać się w poniższej tabeli.

Pakiety ubezpieczeniowe stosowane przy kredytach gotówkowych w wybranych bankach
Bank Zakres pakietu
PKO BP Ubezpieczenie: - na życie - od utraty pracy - Assistance 
Bank Millennium Ubezpieczenie: - na życie - od utraty stałego źródła dochodów - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek poważnego zachorowania - na wypadek niezdolności do pracy
ING Bank Śląski Ubezpieczenie: - na życie - od utraty pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy
Bank Pekao Ubezpiecznie: - na życie - od utraty pracy - na wypadek czasowej i całkowitej niezdolności do pracy oraz w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczenie drugiego współpożyczkobiorcy 
Kredyt Bank Ubezpieczenie: - od utraty pracy - na życie - Assistance medyczny

Ile kosztuje pakiet ochrony

Wszystkie banki działające na polskim rynku udostępniają przy swoich pożyczkach i kredytach gotówkowych specjalnie opracowane pakiety ubezpieczeniowe. Model naliczania opłaty za ochronę ubezpieczeniową jest w bankach jednolity i funkcjonuje na zasadzie modelu płatności za cały okres ochronny „z góry”. Najczęściej wliczana ona jest do kwot umowy, czyli tak naprawdę liczone są od niej jeszcze odsetki! Poniżej przedstawiamy listę banków oferujących najpopularniejsze oferty kredytowe wraz z obowiązującymi w nich kosztami ubezpieczenia (w skali miesiąca).

Porównanie kosztów ubezpieczeń do kredytu gotówkowego w wybranych bankach
Lp. Nazwa banku Składka w skali miesiąca
1 PKO Bank Polski 0,35%
2 Bank Millennium 0,30%
3 ING Bank Śląski 0,27%
4 Bank Pekao 0,34%
5 Kredyt Bank 0,30%

Koszt ubezpieczenia po przełożeniu „procentów na złotówki” przykładowo w PKO BP (dla kredytu w kwocie 10 000 zł z 5-letnim okresem spłaty) wynosi 2 100 zł. Zaś w Banku Millennium oraz w Kredyt Banku – dla takiego samego kredytu – koszt pakietu wyniesie 1 800 zł. Najtańsze ubezpieczenie oferuje ING Bank Śląski. W jego przypadku koszt pakietu ubezpieczeniowego to 1 620 zł.

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach…

W materiałach informacyjnych oraz w komunikatach marketingowych pakiety ubezpieczeniowe „dokładane” do pożyczek i kredytów gotówkowych wydają się nie mieć żadnych wad. Warto jednak wiedzieć o pewnych istotnych niuansach tych ofert:
•W ramach ubezpieczenia do Max Pożyczki Mini Raty PKO BP trwałe inwalidztwo wg ubezpieczyciela klasyfikowane jest tylko jako zdarzenie powstałe na skutek nieszczęśliwego wypadku przed upływem pół roku od tego wypadku…

•W przypadku poważnego zachorowania dla osób ubezpieczonych przy zawieraniu Pilnej Pożyczki w Banku Millennium okres odpowiedzialności liczy się dopiero po 30 dniach od daty zawarcia umowy pożyczki;
•W odniesieniu do ubezpieczenia przy pożyczce ING Banku Śląskiego warto wiedzieć o tym, że podobnie jak w przypadku innych pakietów u konkurencji Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych pod wpływem alkoholu oraz innych substancji uzależniających (np. narkotyków);
•W przypadku ubezpieczenia oferowanego do Pożyczki Ekspresowej Banku Pekao występuje 3-miesięczna karencja przy ochronie z tytułu utraty pracy – czyli jeśli stracimy pracę w ciągu pierwszych 90 dni od zawarcia umowy wówczas nie otrzymamy świadczenia;
•W ramach ubezpieczenia przy kredycie gotówkowym oferowanym przez Kredyt Bank wyłączona jest odpowiedzialność za zgon, który powstał w pierwszych dwóch latach od przystąpienia do umowy, jeśli śmierć nastąpiła wskutek choroby zdiagnozowanej na rok przed zakupem pakietu.


Czytać OWU i się ubezpieczać!

Najbardziej aktualna porównywarka kredytów gotówkowych, kalkulatory kredytowe, artykuły i porady.

Na bezpieczeństwie swoim i najbliższych nie warto oszczędzać. Z ofert ubezpieczeniowych nie należy jednak korzystać bez przemyślenia i dokładnej analizy warunków ubezpieczenia. Osoby, które są w wieku emerytalnym z założenia nie mogą skorzystać z ochrony pakietowej. Ubezpieczenie dotyczy zatem tylko młodszych klientów. Warto znać meandry pakietów ochronnych, zakresy ryzyka a przede wszystkim wyłączenia odpowiedzialności – tak, ażeby w przyszłości uniknąć rozczarowania w przypadku wstrzymania wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Mimo wszystko jednak warto się wyposażyć w tego rodzaju ochronę.