Ostatni dzień rejestracji biur płatniczych. Resort finansów zmniejszył wymogi wobec, ale o gwarancję nadal będzie trudno.
Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych dzisiaj mija termin składania wniosków do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego firm prowadzących usługi płatnicze. Po złożeniu wniosku KNF ma dwa miesiące na wpisanie firmy do rejestru. W tym czasie okienka kasowe powinny nabyć polisę albo gwarancję firmy ubezpieczeniowej lub banku.
Choć DGP już kilka razy pisał o problemach z gwarancjami dla biur usług płatniczych, ich sytuacja nie poprawia się zanadto. Ochrona powinna obowiązywać najpóźniej w przededniu prowadzenia działalności (dzień przed uzyskaniem wpisu do rejestru).
Do tej pory żadne towarzystwo nie przygotowało odpowiedniego produktu dla biur okienek kasowych. Powód? Brak możliwości dokonania prawidłowej oceny ryzyka, a także niedoprecyzowanie wymaganego zakresu ochrony – tłumaczą ubezpieczyciele. Dopiero kilka dni temu Ministerstwo Finansów sprecyzowało, w jakich sytuacjach i komu ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w przypadku problemów biura usług płatniczych. Nad stworzeniem odpowiedniego produktu pracuje obecnie Concordia Ubezpieczenia, ale nie wiadomo, kiedy oferta będzie gotowa.
Nieco lepiej wygląda sytuacja z gwarancją ubezpieczeniową albo bankową. Ochronę dla okienek płatniczych oferują już Ergo Hestia i TU Europa, a także Raiffeisen Bank Polska, PKO BP i BRE Bank. – Warunkiem udzielenia gwarancji bankowej jest przejście pełnej ścieżki kredytowej, bez względu na branżę, w jakiej działa firma. Obecnie analizujemy możliwość wprowadzenia uproszczonej procedury dla biur usług płatniczych – mówi Tomasz Wójtowicz, dyrektor departamentu finansowania handlu BRE.
Oprócz dostępu do ubezpieczenia lub gwarancji problemem biur usług płatniczych są koszty takiego produktu. Dotychczas minimalna wartość gwarancji wynosiła 18 tys. euro. Dla okienek kasowych wypełnienie obowiązku ubezpieczenia swojej działalności wiązało się więc z kosztami na poziomie co najmniej 1,5 tys. zł rocznie.
W ubiegłym tygodniu resort finansów złagodził wymogi i obniżył minimalną sumę ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu rocznym jej wysokość stanowi 0,6 proc. wartości wszystkich transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 1,2 tys. euro.
Ministerstwo nie wyjaśniło, co mają zrobić firmy, którym udało się ubezpieczyć jeszcze przed zmianą minimalnych stawek, a które poniosły większe koszty. Wbrew zapowiedziom nie zdecydowało się też na dodanie do katalogu możliwych zabezpieczeń blokady na rachunku bankowym okienka kasowego.

123 biur usług płatniczych jest zarejestrowanych obecnie w KNF

22,5 tys. podmiotów funkcjonowało w 2009 r.

5 mln zł to kara za brak ubezpieczenia albo prowadzenie działalności bez rejestracji u nadzorcy