"Podwyższyliśmy oprocentowanie obligacji detalicznych pierwszy raz od 12 miesięcy. Podwyżka ta jest częścią nowej kampanii promującej obligacje detaliczne jako prostą, bezpieczną i atrakcyjną formę oszczędzania. Znaczny spadek rentowności obligacji na rynku hurtowym w ostatnich dniach spowodował, że w lutym inwestorzy indywidualni mają nawet promocyjne, lepsze warunki od hurtowników" - powiedział PAP Marczak.

W lutym oprocentowanie obligacji dwuletnich o stałym oprocentowaniu (DOS0213) podwyższono z 4,50 proc. do 4,75 proc. w skali roku.

Mnożnik stawki WIBOR dla obligacji trzyletnich o zmiennym oprocentowaniu (TZ0215) zwiększono z 0,95 do 1,00. W efekcie oprocentowanie ustalane co pół roku w pierwszym okresie wzrośnie z 4,65 proc. do 5,01 proc.

Oprocentowanie w pierwszym roku obligacji czteroletnich o zmiennym oprocentowaniu (COI0216) podwyższono z 5,00 proc. do 5,25 proc., (w kolejnych latach inflacja + 2,50 proc.).

Oprocentowanie w pierwszym roku obligacji dziesięcioletnich o zmiennym oprocentowaniu (EDO0222) podwyższono z 5,75 proc. do 6,00 proc., (w kolejnych latach inflacja + 3,00 proc.).

Marczak przypomniał również, że od 2010 roku resort był praktycznie nieobecny w mediach z ofertą przeznaczoną dla indywidualnych inwestorów.

"Teraz chcemy dotrzeć do nowych klientów i uatrakcyjnić naszą ofertę dla dotychczasowych" - podkreśla.

"Możliwość podwyższenia oprocentowania wynika z wprowadzenia nowych zasad wynagradzania naszego agenta sprzedaży oraz szerszego spojrzenia na efektywność sprzedaży obligacji detalicznych" - dodał.

Marczak poinformował również, że zmiana umowy z Domem Maklerskim PKO BP spowodowała uproszenie zasad obliczania kosztów dystrybucji obligacji detalicznych oraz ich zmniejszenie.

"Przeprowadzony rachunek całości korzyści budżetowych ze sprzedaży obligacji detalicznych wykazał, że oprocentowanie obligacji detalicznych może być takie samo jak oprocentowanie obligacji hurtowych, sprzedawanych na przetargach" - powiedział.

Jednocześnie szef departamentu długu publicznego zaznaczył, że po lutym trudno będzie utrzymać promocyjne oprocentowanie papierów detalicznych.

"Wysokość oprocentowania obligacji detalicznych ustalamy raz w miesiącu w oparciu o rentowność obligacji na rynku hurtowym. W ostatnich dniach na rynku hurtowym miał miejsce znaczny spadek rentowności obligacji. Utrzymanie takiego stanu oznacza, że trudno będzie utrzymać promocyjne warunki oprocentowania obligacji detalicznych po lutym bieżącego roku" - powiedział Marczak.

Poinformował również, że MF pracuje nad modyfikacjami niektórych elementów konstrukcyjnych obligacji detalicznych, w tym uelastyczniających przedterminowy dostęp do zainwestowanych środków.

"Będzie to kolejny krok zwiększający atrakcyjność obligacji detalicznych. Nowe propozycje zostaną zaprezentowane w najbliższych miesiącach" - powiedział Marczak.

"Nie przewidujemy natomiast wprowadzenia nowych formuł oprocentowania - w naszej ofercie są bowiem obligacje stałoprocentowe, zmiennooprocentowane oparte o stopy z rynku międzybankowego i zmiennoprocentowe uwzględniające wysokość inflacji. Te ostatnie obligacje są jedyną tego typu ofertą dostępną na rynku i zawsze zapewniają zysk znacznie przewyższający inflację" - podkreślił.