Sprawa, która zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, dotyczy sporu pomiędzy powiatem ostrowskim a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Sprowadza się do tego, czy trzeba ubezpieczyć auto, które nie jest używane i stoi na prywatnym terenie.

Obowiązek ubezpieczenia