Narodowy Bank Polski chce jednoznacznego przesądzenia w ustawie o usługach płatniczych prawa konsumenta do płacenia gotówką.
‒ Przedsiębiorca nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży towaru od zapłaty w formie bezgotówkowej. NBP ponowi swój postulat o wprowadzenie stosownego przepisu w ustawie o usługach płatniczych – zadeklarował wczoraj podczas Kongresu Obsługi Gotówką Adam Glapiński, prezes banku centralnego.
Beata Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, wskazała, że wprawdzie warunki umowy zależą od uznania stron, ale zgodnie z kodeksem cywilnym treść lub cel stosunku prawnego nie mogą sprzeciwiać się zasadom współżycia społecznego. Wśród nich wymieniła zasadę solidarności, która dotyczy m.in. wspierania osób starszych, chorych i samotnych. Starsi to grupa najbardziej przywiązana do gotówki.Glapiński powołał się na niedawne badanie na zlecenie banku centralnego, z którego wynika, że 9 proc. respondentów spotkało się z odmową przyjęcia zapłaty gotówką. Najczęściej dotyczyło to supermarketów, restauracji, ale też urzędów samorządowych. – Pamiętajmy jednak, że nadal ok. 10 proc. obywateli nie posiada konta bankowego, a kolejne 10 proc. wypłaca natychmiast wszystkie środki w celu opłacenia bieżących potrzeb. To bardzo duża grupa osób, która nie może być dyskryminowana w żaden sposób – powiedział Glapiński.
‒ Narodowy Bank Polski jako emitent narodowej waluty zawsze będzie obrońcą gotówki, polskich banknotów i monet, ponieważ zwłaszcza w trudnych sytuacjach, zapewnia ona bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie gospodarki pozbawione zewnętrznych wpływów i ryzyka przerwania realizacji zobowiązań. My jako Polacy zawsze staliśmy na straży wolności i jesteśmy wyczuleni na każdą próbę jej ograniczania. Eliminacja gotówki w ramach prowadzenia forsowanej przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostki. Wręcz przeciwnie: generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych oraz dla wolności poszczególnych obywateli – stwierdził szef NBP.
Zapowiedział też rozpoczęcie pod egidą NBP prac nad „narodową strategią bezpieczeństwa gotówki”. – Wolność i bezpieczeństwo powinny nas łączyć niezależnie od wyznawanych poglądów – stwierdził szef banku centralnego. Dotychczas sektor finansowy skupiał się na promowaniu obrotu bezgotówkowego jako tańszej i bardziej bezpiecznej formy regulowania płatności.