Wybuch pandemii Covid-19 zmusił Polaków do dokonania wielu zmian również w podejściu do osobistych finansów. Tę sferę życia postanowiła zbadać Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego wspólnie z Federacją Konsumentów. Efektem jest raport „Finanse w czasie Covid-19. Jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków”. O najważniejsze konkluzje z opracowania i płynące z niego wnioski zapytaliśmy Agnieszkę Wachnicką, prezesa FRRF.

Czy Polacy wydają mniej w czasie pandemii czy więcej? Z jakich źródeł finansują ponadplanowe wydatki? Jak gruba jest finansowa poduszka Polaków i na jak długo wystarczą oszczędności w przypadku utraty dochodów? Które grupy konsumentów zostały najbardziej dotknięte finansowo przez pandemię? Jak duże jest ryzyko, że z powodu niskich stóp procentowych Polacy będą lokowali oszczędności w szarej strefie?

Odpowiedziom na te i wiele innych pytań poświęcony jest wideowywiad z Agnieszką Wachnicką, przeprowadzony przez Dziennik Gazetę Prawną.