Przypomniał, że Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało na początku roku projekt ustawy, która 14 lutego br. została wpisana w kalendarz prac rządu. Teraz, w wyniku regulacji zawartych w ustawie o działach, za zapisy ustawy odpowiada Ministerstwo Klimatu.

Wicepremier Sasin wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd w kształcie zaproponowanym przez jego resort, ale decyzja zależy od kierownictwa Ministerstwa Klimatu, Rady Ministrów i wyniku prac legislacyjnych.

Reklama

- Co do zasady nie mam żadnej informacji, aby sprawa rekompensat była kwestionowana – dodał.