- Ja zdania nie zmieniam. Uważam, że rekompensaty, tak jak zostało zapowiedziane, powinny być wypłacone, szczególnie dzisiaj, kiedy wiele gospodarstw domowych i wielu Polaków stanie w obliczu ograniczenia swoich dochodów – powiedział wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin w programie „Sedno sprawy” w Radiu Plus odnosząc się do kwestii rekompensat za wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych.

Przypomniał, że Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało na początku roku projekt ustawy, która 14 lutego br. została wpisana w kalendarz prac rządu. Teraz, w wyniku regulacji zawartych w ustawie o działach, za zapisy ustawy odpowiada Ministerstwo Klimatu.

Wicepremier Sasin wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd w kształcie zaproponowanym przez jego resort, ale decyzja zależy od kierownictwa Ministerstwa Klimatu, Rady Ministrów i wyniku prac legislacyjnych.

- Co do zasady nie mam żadnej informacji, aby sprawa rekompensat była kwestionowana – dodał.