Żeby pomóc zrozumieć to zagrożenie przygotowaliśmy krótki „przewodnik po WIBORze”. Oto on.

Czym jest WIBOR?

Banki pożyczają pieniądze nie tylko firmom i klientom indywidualnym. Pożyczek udzielają też sobie nawzajem. I także są one oprocentowane. Tym oprocentowaniem jest właśnie stopa WIBOR. Często mówi się o WIBORze trzymiesięcznym, albo sześciomiesięcznym. W tym przypadku chodzi o czas, na jaki taka międzybankowa pożyczka jest udzielana.