Czynny kredyt czy pożyczkę zaciągniętą w banku komercyjnym, banku spółdzielczym, SKOK-u lub w firmie pożyczkowej ma 15,34 mln Polaków - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Jak informuje BIK dominującą grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lata. Jednak w poszczególnym typie instytucji finansujących osoby prywatne, rozkład wiekowy klientów jest odmienny.

Co czwarty klient banków komercyjnych i spółdzielczych jest w wieku 35-44 lata. Wśród klientów SKOK-ów – dominują seniorzy (65 plus), którzy stanowią jedną trzecią klientów. Natomiast w firmach pożyczkowych przeważa grupa w wieku 25-34 lata, stanowiąca aż 27 proc. wszystkich klientów.

BIK podkreśla, że na szczególną uwagę zasługują osoby młode, tj. w wieku 18-24 lata. "Wielokrotnie wyższy udział tych osób znajdziemy wśród klientów firm pożyczkowych – co czwarty klient posiadający czynne zobowiązanie o charakterze kredytowym jest klientem tylko firmy pożyczkowej. Dla porównania wśród klientów banków spółdzielczych i SKOK-ów osoby młode to jedynie 2 proc. klientów" - informuje BIK.