Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w 2018 roku może przekroczyć 83 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej.

"Widzimy ponowny wzrost zainteresowania finansowaniem niskokwotowym, dotychczas zdominowanym przez firmy pożyczkowe. Podobną sytuację odnotowaliśmy już w poprzednich miesiącach. Wydaje się więc, że wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w całym 2018 r. może przekroczyć 83 mld zł, pod warunkiem jednak, że nie wystąpią negatywne zdarzenia zarówno o charakterze globalnym, jak i lokalnym, które zmniejszyłyby apetyt banków na ryzyko, a gospodarstwa domowe zniechęciły do zaciągania kredytów konsumpcyjnych" - napisano.

BIK podał, że w czerwcu 2018 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 642,2 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,41 mld zł. Stanowi to wzrost o 8,7 proc. w ujęciu liczbowym i o 8,0 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do czerwca 2017 r.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły w pierwszym półroczu 2018 r. o 5,6 proc. więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę o 7,8 proc. wyższą niż w tym samym okresie 2017 r.