Rok w rok coraz więcej osób przekonuje się do bankowości internetowej. Z raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że liczba umów we wrześniu 2017 r. przekroczyła 35 mln, a to o 2 mln więcej niż rok wcześniej.

Tylko w ciągu trzech miesięcy - podaje ZBP - przybyło 450 tys. nowych umów.

Kont jest więcej, ale, jak wynika z raportu, aktywnych użytkowników mniej. Aktywni to tacy, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się na swoje konto bankowości internetowej. W stosunku do września 2016, gdy było ich 15,3 mln, we wrześniu 2017 r. było ich 15,7 mln.

Raport dostarcza również danych o średnich liczbach przelewów z jednego aktywnego konta i średniej wartości przelewu wśród grupy klientów indywidualnych. Przeciętny klient wykonuje 6 przelewów miesięcznie po 1112 zł i 78 groszy. Liczba przelewów nie zmieniła się w trakcie badanego okresu. Rok wcześniej średnia wartość przelewu wynosiła jednak 1 120 zł i 78 groszy.

Na koniec września liczba takich aktywnych klientów - jak wynika z raportu - wynosiła 15,71 mln. To o 67 tys. mniej, niż w połowie ubiegłego roku, choć o 414 tys. więcej, niż pod koniec III kwartału 2016 r.

W portfelach Polaków na koniec września 2017 r. było łącznie 38,5 mln kart płatniczych. Za ich pomocą zrealizowanych zostało ponad 1 190 mln transakcji na łączną kwotę 168,5 mld zł - to zarówno większa liczba transakcji, jak ich wartości.