Bank będzie mógł przekazać dane właściciela rachunku osobie, która omyłkowo wysłała pieniądze na jego konto. Wprowadzenie takiego wyjątku od obowiązywania tajemnicy bankowej przewiduje prezydencki projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.), który wczoraj został skierowany do Sejmu.
Dane osobowe zostaną przekazane dopiero wtedy, gdy właściciel konta nie będzie reagował na wezwanie banku czy SKOK-u do zwrotu środków. Wezwaniu ma towarzyszyć pouczenie o skutkach bierności. Przekazanie personaliów osoby, na której konto przypadkowo zostały przelane pieniądze, pozwoli wystąpić do sądu z powództwem w celu odzyskania utraconych funduszy. Jeśli wezwany dobrowolnie zwróci pieniądze, bank nie pobierze opłat ani żadnych prowizji za dokonanie transakcji.
To nie wszystko. Projekt, który powstał przy udziale Kancelarii Prezydenta oraz rzecznika finansowego, zobowiązuje banki i SKOK-i do prowadzenia nieoprocentowanych rachunków technicznych, na które będzie można dobrowolnie zwrócić pieniądze bez konieczności ujawniania danych osobowych.