Zapytany o możliwość zastąpienia stawki WIBOR stopą referencyjną NBP, Morawiecki powiedział: "Rozważamy rożne warianty, ale nie ma jeszcze żadnej decyzji. Tutaj ważny jest jeden element, a mianowicie stała stopa procentowa - żebyśmy nagle nie zostali złapani w pułapkę ofsajdową jako kredytobiorcy kredytów hipotecznych w szczególności i żebyśmy nie musieli zapłacić więcej za ten kredyt za parę lat w związku z tym, że stopy procentowe pójdą w górę".