- Polski system gazowy, czyli wszystkie te elementy, które pozwalają na przesył gazu do odbiorców, tak indywidualnych, jak i przemysłowych, jest odporny na przerwania gazu z kierunku wschodniego. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że fundament naszej strategii i dywersyfikacji dostaw gazu było tworzenie systemu w taki sposób, aby nawet przerwanie całkowite dostaw gazu z kierunku wschodniego nie rzutowało na ciągłości dostaw do odbiorców w Polsce – zauważa Tomasz Stępień.

Prezes zarządu Gaz-System zapewnił, że Polska jest niezależna pod kątem systemu gazowego nawet jeśli gaz już nie będzie płynął z Rosji. – Oczywiście na jesieni i zimą 2022/2023 zapotrzebowanie na gaz będzie większe niż w tej chwili. Jednak wtedy będziemy mogli skorzystać naszych innych inwestycji jak gazociąg Baltic Pipe – zauważa prezes Stępień.

W dalszej części wywiadu Tomasz Stępień informuje o stanie realizacji inwestycji Spółki Gaz-System oraz roli, jaką Polska i polski system gazowy mógłby spełniać dla państw europejskich w przyszłości.

Reklama