Część klientów PGNiG OD, którzy na okres po 1 lipca dostali prognozy z ceną gazu zamrożoną na poziomie 200,17 zł za MWh dalej mogą opłacać rachunki na ich podstawie. Klienci otrzymają rozliczenie według ceny w momencie zużycia.

Zmiany w taryfach gazowych od PGNiG OD

Prezes URE zatwierdził w czwartek nową taryfę PGNiG OD - największego sprzedawcy detalicznego gazu. Od 1 lipca likwidacji ulega zamrożona cena gazu - 200,17 zł za MWh, cena w nowej taryfie to 239 zł za MWh i tyle będą płacić klienci spółki uprawnieni do taryf. Dla takich klientów będzie to też cena maksymalna, jaką mogą zaoferować im inni sprzedawcy.

Jak wyjaśniło PGNiG OD, odbiorcy, których kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się po 1 lipca 2024 r., otrzymają plany płatności na kolejne miesiące już z nową ceną.

Szczegóły rozliczeń dla różnych odbiorców

Z kolei odbiorcy, którzy wcześniej dostali prognozy z ceną 200,17 zł za MWh mogą dalej opłacać rachunki na ich podstawie, nawet jeśli termin płatności wypada po 1 lipca. Na koniec okresu rozliczeniowego, każdy klient otrzyma fakturę rozliczeniową, wystawioną na podstawie rzeczywistego zużycia gazu, według stawki, która faktycznie obowiązywała w danym okresie - poinformowała spółka.

PGNiG OD przypomniało, że w zależności od grupy taryfowej okres rozliczeniowy trwa 6 lub 12 miesięcy. Natomiast klienci, którzy wolą na bieżąco rozliczać się na podstawie faktycznego zużytego gazu, a nie faktur prognozowanych, mają możliwość przejścia na taryfę 12T.

Opcja przejścia na taryfę 12T

Wówczas sami muszą raz w miesiącu podać bieżący odczyt stanu licznika i na jego podstawie będą otrzymywać faktury rozliczeniowe za każdy miesiąc - zaznaczyła spółka.

Jak podkreślił sprzedawca, nowa taryfa odzwierciedla przede wszystkim uśrednione koszty poniesione przez PGNiG Obrót Detaliczny na zakup paliwa gazowego w cenach rynkowych na Towarowej Giełdzie Energii.

Wpływ sytuacji rynkowej na nowe taryfy

Jest to najniższy poziom cen w taryfie po wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 r., kiedy ceny gazu na rynku osiągały rekordowe wysokości - zaznaczyło PGNiG OD.(PAP)

wkr/ drag/