Ile wyniesie w tym roku dodatek węglowy? Czy gospodarstwa domowe będą mogły liczyć znów na pomoc w wysokości 3 tysięcy złotych? Nad tym zastanawiają się wszyscy, którzy w 2022 roku i 2023 skorzystały z pomocy finansowej państwa przy zakupie węgla na zimę. Ministerstwo nie wyklucza pomocy dla obywateli w 2023 roku.

Dodatek węglowy 2023 – czy będzie wypłacany?

- Obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się – nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach – poinformowała niedawno minister Anna Moskwa. To oznacza, że według szefowej MKiŚ, rząd jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w kwestii przyznania po raz kolejny takiego wsparcia. Co nie oznacza, że nie ma na niego żadnych szans. Poprosiliśmy Ministerstwo o komentarz w tej sprawie.

Dodatek węglowy 2023 – ministerstwo odpowiada

Jak zauważ MKiŚ działania rządowe, będące w gestii różnych ministerstw cechuje elastyczność i reagowanie na zmienną sytuację na rynkach międzynarodowych.

- Te działania skutecznie chronią Polaków przed niespotykanym wzrostem cen. Uzupełniają się i ewoluują, aby odpowiadać na wyzwania zmiennej rzeczywistości. Rząd obserwując sytuację na rynkach surowcowych i energetycznych, podejmuje celowane działania, aby zmniejszyć presję inflacyjną i stworzyć osłonę gospodarstw domowych przed skutkami zawirowań – dodało biuro prasowe MKiŚ.

- Wdrożyliśmy różne uzupełniające się mechanizmy fiskalne i osłonowe. Dostosowujemy je do bieżącej sytuacji, aby zapewnić Polakom optymalną ochronę. Będziemy na bieżąco obserwować sytuację i reagować stosownie do potrzeb – czytamy dalej w odpowiedzi ministerstwa.

Dodatek węglowy – czym był?

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 11 sierpnia 2022 r. ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Oto najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku. Podajemy też warunki oraz terminy, w jakich trzeba się zmieścić, aby skorzystać z pomocy.

Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału. Według wstępnych założeń rządu wsparcie miało polegać na ustaleniu gwarantowanej ceny za tonę węgla. W sytuacji, kiedy okazało się to niewykonalne, zdecydowano się na jednorazowe dopłaty w postaci dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – kto mógł skorzystać?

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy – ile wynosił?

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.