Grupa PGE planuje uzyskać zeroemisyjność już w 2040 r., od wykorzystania węgla odejdzie jeszcze szybciej. Działania największej grupy energetycznej w Polsce mają strategiczne znaczenie dla całej gospodarki

Grupa PGE do 2030 r. zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W tym czasie przeznaczy 125 mld zł na inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, budowę elektrowni jądrowej, modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa. Do 2040 r. Grupa PGE zbuduje 12 GW mocy w odnawialnych źródłach.

ikona lupy />
Konferencja prasowa związana z aktualizacją strategii Grupy PGE / fot. materiały prasowe

PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 r., czyli o 10 lat wcześniej, niż zakładała strategia Grupy PGE z 2020 r. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem jej realizacji będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną, potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Rozwój źródeł czystej energii

Celem Grupy PGE jest osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej do 2040 r. ponad 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

Elastyczność systemu i stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o mocy 5 GW (w 2040 r.), na którą będą się składać elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym. To ostatnie będzie jednocześnie zastępowane zielonymi paliwami (np. biometanem, wodorem, amoniakiem). Łącznie do 2040 r. PGE będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero- i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Rozwiązaniem ograniczeń wynikających z niestabilnego działania OZE – uzależnionych od pogody – będą wielkoskalowe magazyny energii. Strategia Grupy zakłada umocnienie pozycji PGE jako krajowego lidera w tym sektorze, dzięki rozbudowie obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowie magazynów bateryjnych, które do 2035 r. mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW.

Grupa PGE planuje również uruchomienie do 2035 r. elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy PGE na zielone paliwa pomoże ograniczyć emisję z sektorów trudnych do całkowitej elektryfikacji, takich jak przemysł i transport, przyczyniając się do ich dekarbonizacji.

Magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe to realizacja priorytetowego dla PGE kierunku „zero niewykorzystanej energii”.

Nowoczesna dystrybucja i nowe usługi

Kluczem do sukcesu modernizacji sektora i dalszego rozwoju OZE w Polsce jest rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych sieci. Zaktualizowana strategia Grupy zakłada, że sieci PGE będą zarządzane w czasie rzeczywistym na podstawie centralnego systemu zasilanego danymi z w pełni opomiarowaną infrastrukturą oraz licznikami zdalnego odczytu zużycia energii. Automatyzacja oraz inteligentne zarządzanie siecią przyczynią się do zwiększenia stabilności dostaw oraz podniosą potencjał przyłączeniowy dla kolejnych odnawialnych źródeł energii do nawet 1 GW rocznie.

Modernizacja i cyfryzacja energetyki prowadzi do powstawania nowych szans rozwojowych dla Grupy PGE, której celem w obszarze sprzedaży pozostaje najwyższy w branży wskaźnik satysfakcji klientów oraz zapewnianie im możliwości udziału w transformacji energetycznej. Grupa będzie dostarczać nowoczesne usługi oparty na czystej energii, rozwijanych kompetencjach, doświadczonej kadrze i modernizowanych systemach teleinformatycznych.

Obniżenie kosztów stałych, usprawnienie procesów operacyjnych i skrócenie czasu wdrażania nowych produktów są celami strategicznymi, które mają zapewnić utrzymanie konkurencyjności. Stabilny model biznesowy oparty na czystej energii, mechanizmach regulacyjnych i taryfowych oraz odpowiedzialnym podejściu do rozwoju pozwoli na utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego oraz otworzy możliwości korzystania z preferencyjnych źródeł finansowania.

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Grupa PGE konsekwentnie prowadzi szeroki program inwestycyjny mający na celu dekarbonizację ciepłownictwa sieciowego w 16 lokalizacjach. Zgodnie z zaktualizowaną strategią zakończy wykorzystywanie węgla w tym segmencie w 2030 r., a zmodernizowane systemy ciepłownicze będą wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Elektryfikacja systemów ciepłowniczych będzie opierała się m.in. na dynamicznie rozwijanych wielkoskalowych pompach ciepła i kotłach elektrodowych. Aby osiągnąć zeroemisyjność netto w 2040 r., PGE zakłada rozwój zastosowania zielonych paliw oraz technologii wychwytu CO2.

Dekarbonizacji ciepłownictwa sprzyja szybko rosnąca rola OZE i rozwijająca się cyfryzacja całego sektora energetycznego. Coraz częściej powstające nadwyżki energii produkowanej w odnawialnych źródłach będą możliwe do ekonomicznego zagospodarowania dzięki elektryfikacji ciepłownictwa.

Międzynarodowe standardy ESG

Zaktualizowana strategia PGE uwypukla wagę zagadnień ESG, które mają kluczowe znaczenie dla Grupy oraz jej dalszego zrównoważonego rozwoju. Całościowy program dekarbonizacji biznesu zakłada redukcję emisji brutto CO2 o 95 proc. i wychwytywanie oraz kompensowanie pozostałych emisji np. poprzez nasadzanie drzew. W efekcie do klientów PGE będzie trafiało 100 proc. nieobciążonej emisjami, czystej energii, której produkcji nie będzie towarzyszyło wytwarzanie ubocznych produktów spalania.

Równocześnie PGE przewiduje ograniczenie zużycia wody w jednostkach konwencjonalnych o 50 proc.

Grupa PGE będzie rozwijać program recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystania ubocznych produktów wytwarzania i wydobycia. Cała kadra zarządzająca Grupy będzie systematycznie rozliczana z realizacji celów środowiskowych i klimatycznych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Będzie to jasny sygnał dla partnerów biznesowych, że PGE chce wspierać w transformacji energetycznej klientów zaangażowanych w ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój.

W ramach swej roli społecznej PGE przewiduje aktywne uczestnictwo w procesie transformacji energetycznej przedsiębiorstw, pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców. Do 2040 r. będzie współpracowało w 80 proc. z partnerami biznesowymi, którzy złożyli deklarację środowiskową.

Partner:

ikona lupy />
fot. materiały prasowe