Rząd w poniedziałek przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok. W projekcie ustawy budżetowej, którą wstępnie przyjęła dzisiaj Rada Ministrów zaplanowano: dochody w wysokości 296.879 mln zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 351.499 mln zł oraz deficyt wynikający z tego na kwotę nie większą niż 54.620 mln zł.

Górnictwa węgla kamiennego w Polsce cierpi obecnie przez niskie ceny i wysokie koszty wydobycia surowca. Działania restrukturyzacyjne obejmują głównie Kompanię Węglową, która wygenerowała w 2014 roku ponad 2,4 mld zł straty gotówkowej.

W maju tego roku KW sfinalizowała sprzedaż Węglokoksowi Kraj kopalń Bobrek i Piekary, a także przekazała do Spółki Restrukturyzacji Kopalń kopalnię Centrum (wcześniej też Brzeszcze i Makoszowy). Zakłady te przynosiły KW ok. 50-60 proc. strat. 15 maja władze SRK i Tauronu podpisały też list intencyjny ws. ewentualnego nabycia kopalni Brzeszcze.

Niebawem ma powstać Nowa Kompania Węglowa, która ma być utworzona na bazie 11 kopalń znajdujących się w strukturach Kompanii Węglowej i 4 innych zakładów spółki.