Podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny, obniżenie ceny maksymalnej prądu dla samorządów i sektora MŚP oraz wprowadzenie składki solidarnościowej dla firm z sektora węglowego - przewiduje projekt, nad którym ma pracować w poniedziałek rząd.

Jak poinformowano w poniedziałek na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rząd ma się zająć projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

"Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, zapewnienie ciągłości dostaw energii. Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r." - wskazano w projekcie opublikowanym w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Podano, że projekt noweli zakłada wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora węglowego systemu składki solidarnościowej, polegającego m.in. na "wdrożeniu mechanizmu określenia podmiotów, które uzyskały w 2022 r. nieuzasadnione nadmierne dochody, w nawiązaniu do klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854". Dodano, że takie podmioty będą musiały odprowadzać na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowe dochody, które zostały osiągnięte w 2022 r.

Podkreślono, że utrzymany i wzmocniony ma być mechanizm wsparcia odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki. Proponowana regulacja obejmuje również modyfikację przepisów ustanawiających mrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej - zaznaczono.

Jak wyjaśniono, celem projektu jest objęcie szerszym wsparciem odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny. "Dodatkowo, zmiana przewiduje obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej" - poinformowano.

W 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to do 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3000 kWh. Po przekroczeniu tych limitów obowiązuje cena maksymalna na poziomie 693 zł za 1000 kWh.

W przypadku samorządów, podmiotów wrażliwych np. szpitali czy szkół oraz firm z sektora MŚP cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh. (PAP)

amac/ mick/ pad/