W czwartek do SRK przekazana została kopalnia Makoszowy (powstała w wyniku podziału KWK Sośnica-Makoszowy).

"Tym samym uprawnieni pracownicy kopalń Brzeszcze i Makoszowy, po przejściu w struktury SRK, będą mogli skorzystać ze świadczeń przewidzianych w ustawie – m.in. urlopów górniczych dla pracowników dołowych oraz odpraw pieniężnych dla pracowników powierzchni i przeróbki węgla" - napisano.

Kolejne akty notarialne związane z przekazywaniem kopalni Centrum (powstałej po podziale KWK Bobrek-Centrum) do SRK zostanie podpisany w piątek 8 maja. W tym samym dniu planowane jest także podpisanie umowy finalizującej sprzedaż do Węglokoksu Kraj kopalń Bobrek oraz Piekary.

"Proces naprawy Kompanii Węglowej przebiega zgodnie z harmonogramem i bez większych opóźnień. W kolejnym etapie chcemy przekazać 11 kopalń do tzw. Nowej Kompanii Węglowej i budować silną i rozpoznawalną markę w branży górniczej" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej.

Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie nabyciem całości lub części aktywów KWK Brzeszcze w połowie stycznia. Spółka informowała, że jedyną analizowaną ścieżką jest przejście tej kopalni od SRK. Wcześniej prasa spekulowała jednak, że Tauron może przejąć KWK Brzeszcze bezpośrednio od Kompanii Węglowej. (PAP)

pel/ asa/