Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisali w czwartek umowę ws. współpracy przy małych elektrowniach jądrowych (SMR).

Fundusz informował wcześniej, że umowa przewiduje, iż NFOŚiGW i OSGE – w ramach inwestycji kapitałowej – doprowadzą do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi.

Strony porozumienia mają uzgodnić cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington.

Nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce pracuje od 2019 r. koncern Synthos. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy (SGE) została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Współpracę z SGE w obszarze energetyki jądrowej nawiązał również PKN Orlen, tworząc spółkę Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 r. złożyła ona do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300.

autor: Michał Boroń, Łukasz Pawłowski

mick/ pif/ pad/ amac/