Dzięki rozwiązaniom zawartym w rządowej Tarczy Solidarnościowej przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi w tym roku na cenach energii ok. 2000 zł. Cena, jaką Polacy zapłacą za energię przy limicie zużycia do 2000 kWh, pozostanie na poziomie z zeszłego roku. Jeszcze więcej zaoszczędzą gospodarstwa, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością, a także posiadające kartę dużej rodziny oraz rolnicy. Tym grupom przysługują bowiem wyższe limity.

Gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi będą płacić zeszłoroczne stawki za prąd przy zużyciu do 2600 kWh. Jak wynika z szacunków PGE Obrót, zaoszczędzą one 2600 zł, bez tarczy rachunek wyniósłby aż 4900 zł. Z kolei w przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny próg wynosi 3000 kWh. Tu oszczędności sięgną nawet 3000 zł, bez tarczy roczne wydatki na prąd tych odbiorców wyniosłyby aż 5700 zł. Zwykłe gospodarstwa domowe zapłacą 1800 zł zamiast 3800 zł.
Tak więc każda rodzina, zależnie od przyznanych limitów, zyska 2000–3000 zł, które będzie mogła wydać na inne cele. Ceny netto energii elektrycznej, bez kosztów dystrybucji, wynoszą na rynku hurtowym 1000 zł za 1 MWh. Taki koszt ponoszą spółki obrotu. Gospodarstwa domowe za energię w ramach przyznanego limitu zapłacą tylko 40 proc. rzeczywistej wartości rynkowej.
Rodzaj gospodarstwa domowego Limit zużycia energii Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową Oszczędność w 2023 r.
Z Kartą Dużej Rodziny, rolnicy 3000 kWh 5700 zł 2700 zł 3000 zł
Z osobami z niepełnosprawnościami 2600 kWh 4900 zł 2300 zł 2600 zł
Pozostałe gospodarstwa domowe 2000 kWh 3800 zł 1800 zł 2000 zł
Oszczędności i szacowane rachunki gospodarstw domowych brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh (obliczone na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót).

Część gospodarstw musi złożyć oświadczenia

Gospodarstwa domowe, które mają prawo skorzystać z wyższych limitów zużycia, muszą do 30 czerwca tego roku złożyć specjalne oświadczenia. Można je wysłać do dostawcy prądu za pośrednictwem poczty, złożyć osobiście w biurze obsługi klienta lub wysłać e-mailem, z podpisem elektronicznym.
Wzory oświadczeń dla klientów PGE znajdują się na stronie internetowej spółki, a także w biurach obsługi klienta. Firma zachęca, by nie zwlekać ze składaniem dokumentów. Jeśli nie zostaną złożone we wskazanym terminie, zostanie przyznany limit podstawowy, 2000 kWh. Zwykli klienci, których obowiązuje limit 2000 kWh, nie muszą podejmować żadnych kroków, kwalifikują się do zniżek automatycznie.

Ochrona również po przekroczeniu limitów

Podstawowy limit, 2000 kWh, to średnie zużycie energii na gospodarstwo domowe. Większość gospodarstw zmieści się w wyznaczonym przez przepisy progu. Ale nawet po przekroczeniu wskazanych pułapów Polacy będą chronieni przed drastycznymi wzrostami cen energii. Ci, którzy nie zmieszczą się w limitach, zapłacą za każdą dodatkową kilowatogodzinę do 69 gr netto, rząd ustalił bowiem cenę maksymalną prądu w 2023 r. na poziomie 693 zł za 1 MWh.
To jednak nie koniec pomocy dla klientów indywidualnych. Dodatkowe wsparcie przysługuje ogrzewającym się prądem. Mogą oni liczyć na 1000 zł zasiłku, jeśli ich zużycie wynosi maksymalnie 5 MWh oraz na 1500 zł, gdy zużycie przekracza 5 MWh. Natomiast gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem przysługuje dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.
_____________________________________________
Oszczędności w domowym budżecie
Zaoszczędzone pieniądze można wydać na inne cele. Kwota 2000 zł to równowartość m.in.:
– ok. 200 energooszczędnych żarówek LED,
– ok. 450 l benzyny,
– 3–4 przeciętnych czynszów za mieszkanie,
– 5 wyprawek szkolnych,
– kolonii letnich dla dziecka,
– laptopa lub smartfona,
– hulajnogi elektrycznej,
– ok. 100 wyjść na basen,
– ok. 80 biletów do kina,
– 33 biletów rodzinnych do Muzeum Narodowego w Warszawie,
– 20 rodzinnych wyjść do warszawskiego zoo,
– 2000 zł to niemal równowartość średniej emerytury w Polsce i o ponad 500 zł więcej, niż wynosi 13. emerytura w 2023 r.

Rabaty za mniejsze zużycie

Jeśli gospodarstwom domowym czy firmom uda się zaoszczędzić energię, zyskają dodatkowo. Ograniczenie w tym roku zużycia energii o 10 proc. będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, 10-proc. obniżką całego rachunku w 2024 r. Takie rozwiązanie ma zachęcić Polaków do rozważnego zużywania prądu. Konsumenci wzięli sobie to do serca, badania wskazują, że siedmiu na dziesięciu badanych będzie się starać oszczędnie gospodarować energią.
To ważne, bo im mniejsze zużycie energii, tym mniejsze zapotrzebowanie na surowce. Niższy popyt na gaz czy węgiel ogranicza ceny kopalin. To z kolei przekłada się na koszty wytwarzania energii.
Rząd zadbał w tym trudnym kryzysowym czasie również o samorządy, odbiorców wrażliwych, a także o małych i średnich przedsiębiorców. Wymienione grupy konsumentów zapłacą w bieżącym roku za prąd nie więcej niż 785 zł za 1 MWh.
_____________________________________________
Jak złożyć dokumenty?
Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie muszą składać żadnych dokumentów, nabywają prawa automatycznie. W przypadku odbiorców uprawnionych do wyższych limitów konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia.
Oświadczenia powinny zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca 2023 r., choć warto zrobić to jak najwcześniej. Jeśli gospodarstwo domowe nabędzie prawo do zwiększonego limitu zużycia w trakcie roku, powinno złożyć oświadczenie nie później niż w terminie 30 dni od momentu spełnienia przesłanek.
Rolnicy wraz z oświadczeniem muszą złożyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których znajdują się – poza budynkiem mieszkalnym – inne obiekty posiadające urządzenia i instalacje elektryczne, z kolei rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny muszą dołączyć kopię Karty Dużej Rodziny.
Oświadczenia można złożyć poprzez:
– platformę ePUAP
– aplikację mObywatel
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta (lista placówek jest dostępna na stronie spółki) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót SA, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów)
– e-mailowo, na adres: serwis@gkpge.pl
– w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres: PGE Obrót SA, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów
Roczny limit zużycia dotyczy konkretnego punktu poboru energii. W przypadku więcej niż jednego punktu poboru energii należy złożyć kolejne oświadczenie.
ms