Środa, 1 lutego 2023 r., to ostatni dzień na składanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowych używającym do ogrzewania energii elektrycznej. Wniosek należy wysłać do właściwej gminy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje, że wnioski złożone po dniu 1 lutego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z ustawą dodatek wynosi 1000 zł, ewentualnie 1500 zł, jeśli w 2021 r. dane gospodarstwo domowe zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

Źródłami ciepła mogą być ogrzewanie elektrycznie, w tym za pomocą bojlera, lub pompa ciepła. Muszą być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku wnioskowania o wyższy dodatek należy do wniosku o jego wypłatę dołączyć zaświadczenie od sprzedawcy energii o zużyciu przekraczającym 5 MWh w 2021 r.

Dodatek elektryczny wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę dodatku. Wniosek o wypłatę może być przekazany w formie elektronicznej.

Zgodnie z rządowymi założeniami do ustawy, wsparcie dla ogrzewających swoje domy lub mieszkania prądem miało trafić do ok. 800 tys. gospodarstw domowych.(PAP)