Od 1 stycznia 2023 r. stawka VAT za gaz używany do ogrzewania domów i mieszkań wróciła do poziomu 23 proc. To oznacza wyższe rachunki dla rodzin korzystających z tego paliwa. Dlatego została wprowadzona forma wsparcia, która ma rekompensować ponoszone z tego tytułu koszty.

Dodatek do gazu czyli refundacja podatku od kupionego paliwa

Tym razem nie jest to świadczenie pieniężne, ale refundacja podatku od kupionego gazu. Prawo do niej nie będzie przysługiwać wszystkim rodzinom, bo uzyskanie zwrotu pieniędzy będzie zależeć od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi 2,1 tys. zł dla osoby samotnej lub 1,5 tys. zł na członka gospodarstwa domowego.

Dodatek do gazu - jak otrzymać?

Aby otrzymać refundację, trzeba złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej lub innej gminnej instytucji, która została wybrana do obsługi tego zadania. Jego wzór Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło na swojej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy przykładowy, wypełniony wniosek z rubrykami, na które warto zwrócić szczególną uwagę. ©℗
Wniosku o refundację nie może złożyć każdy członek gospodarstwa domowego. Musi to zrobić osoba, która widnieje w umowie na dostarczanie gazu do domu lub mieszkania. Przepisy mówią bowiem o odbiorcy paliw gazowych jako o osobie uprawnionej do otrzymania zwrotu pieniędzy. To oznacza, że refundacji nie uzyskają najemcy nieruchomości (chyba że dojdzie do zmiany strony umowy).
pdf icon Wzór wniosku o refundację VAT od kupionego gazu
pobierz plik
Jednym z warunków otrzymania refundacji jest to, aby główne źródło ogrzewania, które jest zasilane gazem, było zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu, jeśli jest to piec wpisany lub zgłaszany po raz pierwszy (np. w nowym domu). Aby urzędnik mógł zweryfikować, czy rodzina faktycznie dopełniła tego obowiązku i użytkuje kocioł lub inne urządzenie na gaz, sprawdzi w CEEB, czy znajduje się on pod podanym adresem.

Dodatek do gazu - do kiedy składać wniosek?

Zgodnie z przepisami wnioski o wypłacenie refundacji należy składać nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska interpretuje przepisy w ten sposób, że do 29 lutego przyszłego roku wnioskodawca może zdecydować o tym, czy złoży jeden wniosek obejmujący cały okres, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., czy kilka wniosków za kolejne miesiące roku. Jeśli wnioskodawca otrzyma fakturę po 29 lutego 2024 r., powinien złożyć wniosek w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Osoby takie będą musiały do wniosku dołączyć załącznik nr 3, w którym trzeba będzie wskazać datę otrzymania faktury.

Dodatek do gazu - refundacja uzależniona od kryterium dochodowego

Ponieważ uzyskanie refundacji jest uzależnione od kryterium dochodowego, gmina musi ustalić, ile wyniósł dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego i czy mieści się w wyznaczonym przepisami limicie. Potrzebne do tego dane trzeba podać w załączniku nr 1, który jest obowiązkowo dołączany do pierwszego (lub jedynego) wniosku o refundację, a do kolejnych już nie, bo zgodnie z przepisami sytuacja dochodowa rodziny jest ustalana tylko raz. Treść wniosku i znajdujących się w nim objaśnień wskazuje jednak, że trzeba go będzie złożyć ponownie, jeśli zmienią się dane dotyczące gospodarstwa domowego.
Obliczanie wysokości dochodu przy przyznawaniu refundacji VAT odbywa się na podstawie wybranych przepisów, które obowiązują w świadczeniach rodzinnych. Jeśli więc osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, np. z tytułu zatrudnienia, umowy cywilnoprawnej, lub dochody z działalności gospodarczej, to wtedy ich wysokość gmina ustali samodzielnie za pośrednictwem systemu Emp@tia. Jeżeli jednak członek rodziny uzyskał jakieś dochody nieopodatkowane lub utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, do wniosku trzeba dołączyć załączniki nr 1a lub 1b, w których trzeba podać dane w tym zakresie.
Opracowała Michalina Topolewska