Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała PAP, że prowadzi analizę wniosków o ocenę technologii SMR złożonych przez KGHM i Orlen w lipcu 2022 r. Dodała, że za wcześnie na konkluzje - prezes PAA wydaje opinię w ciągu 6 miesięcy, w sytuacjach skomplikowanych czas ten można wydłużyć do 9 miesięcy.

8 lipca 2022 r. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) spółka z grupy PKN Orlen złożyła wniosek o ocenę technologii SMR do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Tego dnia swój wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii SMR złożył również KGHM.

"Obecnie w Państwowej Agencji Atomistyki trwa szczegółowa analiza przedstawionej dokumentacji. Na tym etapie prac nie jest możliwe sformułowanie konkretnych wniosków, które będą uwzględnione w opinii Prezesa PAA. Zgodnie z prawem (ustawa – Prawo atomowe) Prezes PAA wydaje opinie w tego typu sprawach w ciągu 6 miesięcy, a jeżeli sytuacja jest szczególnie skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu do 9 miesięcy. Termin na rozpatrzenie ww. wniosków biegnie od dnia złożenia kompletnego wniosku" - wskazała agencja w odpowiedzi dla PAP.

Państwowa Agencja Atomistyki wyjaśniła PAP, że wnioski złożone 8 lipca 2022 r. przez spółki KGHM Polska Miedź oraz Orlen Synthos Green Energy (OSGE) dotyczyły wybranych aspektów organizacyjno-technicznych przedsięwzięć.

"Wniosek KGHM Polska Miedź dotyczy wydania ogólnej opinii przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie określonych aspektów organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego NuScale. Z kolei aplikacja przedłożona przez spółkę OSGE odnosi się do określonych aspektów organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego BWRX-3" - zaznaczyła agencja.

Orlen informował w lipcu, że wniosek, który złożył do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczył technologii BWRX-300. Orlen Synthos Green Energy współpracuje na tym polu z firmą GE Hitachi. Spółka podawała wówczas, że ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. "Reaktor ten jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji" - podkreślano.

"Dokumentacja techniczna bazuje na dokumentacji przygotowanej przez dostawcę technologii dla kanadyjskiego regulatora CNRC w ramach procesu określanego mianem VDR (ang. Vendor Design Review). VDR to przedlicencyjny przegląd technologii unormowany w kanadyjskim systemie prawnym" - wyjaśnił płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział na początku stycznia br., podczas spotkania z dziennikarzami, że na wiosnę Orlen przedstawi lokalizację SMR. W listopadzie stwierdził, że: "mam taką nadzieję, że w 2023 r. te prace zdecydowanie przyspieszają, tak aby jak najszybciej powstał pierwszy SMR w Polsce".

KGHM z kolei w lutym ubiegłego roku podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. Miedziowa spółka zapowiedziała, że uruchomi pierwsze reaktory do 2029 roku. KGHM informował, że energia z pierwszej elektrowni SMR ma zasilić oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Proponowany projekt jest modułowy, co oznacza bezproblemowe zwiększanie skali całego przedsięwzięcia. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/