Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G (tj. dla gospodarstw domowych) ustalonej przez przedsiębiorstwa: Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, podał Urząd.

"Wniosek przedsiębiorstwa w tej sprawie nie spełniał wymagań z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne" - czytamy w komunikatach dotyczących każdej ze spółek.

(ISBnews)