- Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje, by limit zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego na gospodarstwo domowe wynosił 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r., podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Planowane rozwiązanie znalazło się w projekcie rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego, który został skierowany do uzgodnień.

"Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosi: 1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r." - czytamy w projekcie.

Na etapie prac senackich znajduje się ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy.

Zgodnie z ustawą, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla wprowadzane mają być projektowanym rozporządzeniem).