Do niedawna każda osoba, która nie kupowała jeszcze węgla w sklepie PGG w tym roku, mogła dokonać transakcji maksymalnie na trzy tony surowca opałowego. Spółka zmieniła jednak limity, dodatkowo wyjaśniając wątpliwości co do sprzedaży węgla i miału węglowego.

Od 3 października 2022 roku łączny limit zakupów w sklepie PGG - liczony od 11 marca 2022 roku, czyli od momentu, kiedy wprowadzano do sprzedaży węgiel luzem — wynosi 5 ton. Dotyczy on jednak różnych rodzajów surowca.

Jakie są limity zakupu węgla opałowego w sklepie PGG?

W ramach wprowadzonego przez spółkę limitu można dokonać zakupu maksymalnie 2 ton węgla opałowego. Sesje zakupowe odbywają się we wtorki i czwartki. Warto pamiętać, że do dnia 3 października 2022 łączny limit zakupów w sklepie roku wynosił 3 tony węgla opałowego.

Jakie są limity zakupu miału węglowego w sklepie PGG?

W ciągu 12 miesięcy począwszy od 11 marca 2022 roku limit zakupów wynosi 5 ton. Skoro 2 tony przypadają na węgiel opałowy, oznacza to, że pozostały limit (3 tony) można wykorzystać dokonując zakupu miałów węglowych w sesjach, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki – poinformowała PGG.

Limity zakupu węgla — PGG wyjaśnia

Zmiana limitów i błędy w systemie wprowadziły niewielki chaos informacyjny. Ze względu na sporo zapytań dotyczących zmiany limitów w PGG, spółka zdecydowała wyjaśnić wiele spornych kwestii za pośrednictwem specjalnego poradnika.

Jak można przeczytać na stronie PGG, część klientów obawia się sytuacji, w której nie będą mogli dokupić 2 ton węgla, gdy wcześniej kupią 3 tony miału. Sygnalizowali, że w pojedynczych przypadkach pojawiają się komunikaty o przekroczeniu rocznego limitu 5 ton, choć limit nie został przekroczony. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Czy znaczenie może mieć kolejność zakupu, najpierw kupno węgla potem miału? I od kiedy liczony jest roczny limit, od pierwszego zakupu w sezonie, ostatniego, czy chodzi o cały sezon grzewczy? PGG odpowiada.

Przekroczenie rocznego limitu 5 ton na zakup węgla - co dalej?

- Limit na 12 miesięcy w e-sklepie PGG S.A. wynosi 5 ton. Liczony jest od 11 marca, kiedy to wprowadziliśmy do sprzedaży węgiel luzem. Nie powinno być problemów z możliwością dokupienia 2 ton węgla po wcześniejszym zakupie 3 ton miału. Jednak mamy sygnały, że takie pojedyncze przypadki z różnych powodów u klientów miały miejsce. Chciałbym przypomnieć, że miały sprzedajemy od 30 września w osobnych sesjach, czyli w poniedziałki, środy i w piątki. Wcześniej cały asortyment sprzedawany był podczas jednej sesji, we wtorki i w czwartki, z wykorzystaniem różnych algorytmów zabezpieczeń limitów. To mogło powodować tego typu incydentalne zdarzenia po wprowadzeniu zmian i sprzedaży w osobnych sesjach - odpowiada Marcin Spisak, dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A.

Oczywiście jeśli nie mamy do czynienia z żadnym błędem systemowym lub pomyłką, i wykorzystaliśmy limit, to system nie pozwoli nam na zakup większej liczby ton węgla.

Jaki jest limit czasowy odbioru węgla zakupionego luzem?

Wiadomym jest, że zorganizowanie transportu wymaga czasu, szczególnie przy odbiorze kilku zamówień, dlatego termin odbioru ustala się w taki sposób, że przypada on w okresie do 30 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy PGG - czytamy na stronie spółki.

Limity węgla na składach samorządowych

Już wkrótce zabezpieczeniem dostaw węgla zajmą się poza spółkami skarbu państwa także samorządy. Rząd pracuje nad projektem ustawy, który ma ułatwić dystrybucję węgla przez władze lokalne. Tam również będą obowiązywały limity. Gmina będzie sprzedawać węgiel osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, w cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę. Tam również będą obowiązywały limity, ale w tej chwili nie ma jeszcze szczegółów dotyczących tej kwestii. Władze samorządów, które zdecydowały się już na sprzedaż przed wejściem w życie ustawy, np. władze Otwocka – na start wprowadziły limity 2 ton na gospodarstwo domowe.

Źródło: PGG, gov.pl, własne