Wspólne zakupy gazu na poziomie UE nie będą obowiązkowe, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Szereg państw członkowskich, w tym Polska, miało wątpliwości co do niektórych zapisów rozporządzenia. Potwierdzono dzisiaj, że wspólne zakupy gazu nie będą obowiązkowe" - powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie resortu wydanym po posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii.

"Ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom. Dlatego doceniamy zainicjowanie przez Komisję Europejską procesu legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia limitu cen gazu" - powiedziała także.

Jak dodała, w nowym pakiecie z pewnością Komisja przedstawiła szereg dobrych rozwiązań, a jednym z nich jest mechanizm zapobiegania skokowym wzrostom cen.

"Wierzymy, że mechanizm ten skutecznie uspokoi rynek i zapobiegnie spekulacjom cenami gazu ziemnego" - podkreśliła Moskwa.

Minister odnosząc się do kwestii agregacji popytu i wspólnych zakupów, podkreśliła, że w pierwszej kolejności musi być pewność, że mechanizmy te przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw bez zakłócania konkurencji na unijnym rynku gazu. Mechanizm powinien być w pełni elastyczny i dobrowolny, zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

19 października Komisja Europejska zaproponowała wspólne zakupy gazu w wolumenach, które pozwolą zapełnić co najmniej 15% objętości magazynów. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała możliwość tworzenia konsorcjów przez firmy uczestniczące w zakupie gazu.

(ISBnews)